Valgresultater og vedtak fra
generalforsamlingen OTF 2023

Bilde

OTFs generalforsamling fant sted på Høyres hus 7. november 2023

Deltakere: 27 stemmeberettigede, 1 uten stemmerett (kontorleder)

OTFs leder Silje Bach ønsket alle velkommen, og før generalforsamlingen startet ble det orientert om det kommende representantskapet. NTFs president Heming Olsen-Bergem orienterte om representantskapsaker, NTFs policydokumenter og litt om reglementer for delegatene som blir valgt til å representere OTF. Det ble også stilt mange relevante spørsmål fra deltakerne.

Silje Bach gjenvalgt som leder i OTF

Et av punktene på dagsorden var valg til de forskjellige vervene i OTF. Silje Bach ble enstemmig gjenvalgt som leder for foreningen, sammen med resten av styret. Vi gratulerer!

Gratulerer også til øvrige valgte tillitsvalgte og medlemmer som ble hedret med ”Den Gyldne Tand”.

Valg av delegater til årets representantskap

Silje Bach ledet valget av delegater til årets representantskap. I tillegg til OTFs leder, ble det valgt 10 delegater og 2 vararepresentanter, alle ved akklamasjon:

 1. Øystein Thomassen (nestleder) (O)
 2. Erland F. Jenssen (styremedlem) (P)
 3. Karen Wanda Fredriksen (styremedlem) (P)
 4. Svein Dahlen (styremedlem) (P/O) 5. Peter A. Netland (styremedlem) (P)
 5. Kjetil Strøm (tidligere leder) (O)
 6. Ingvild Brusevold (tidligere styremedlem) (O)
 7. Marianne Horgen (tidligere styremedlem) (O)
 8. Azadeh Taftian (redaksjonsmedlem) (P)
 9. Birgit H. Kollevold (styremedlem UTV Viken/Akershus (O)

Vararepresentanter (må kunne stille på kort varsel)

 1. Finn Rossow (praksistakseringsutvalget og kollegahjelper) (P/=)
 2. Nils Johannes Lysen (fagnemnda) (P)

For mer informasjon om generalforsamlingen se spesialutgave av OTF nytt

Sist oppdatert: 13. november 2023