Generalforsamlingen i OTF har valgt ny leder, nytt styre og andre tillitsvalgte

Bilde

Nyvalgt leder i OTF, Silje Bach til venstre, avtroppende leder, Kjetil Strøm, i midten og leder av hederstegnutvalget, Ingunn Texmon, til høyre.

OTFs generalforsamling ble gjennomført 2. november 2021.

Vi gratulerer Silje Bach som nyvalgt leder og takker Kjetil Strøm for mange fine år i lederstolen. De nyvalgte tiltrer vervene 1. januar 2022.

Det nye styret i OTF vil ha følgende sammensetning:

  • Leder: Silje Bach
  • Nestleder: Øystein Thomassen
  • Sekretær: Erland F. Jensen
  • Styremedlem med ansvar for privatpraktisende: Karen Wanda Fredriksen
  • Styremedlem: Peter A. Netland
  • Leder fagnemnd: Martin Hoftvedt
  • Redaktør: Svein Dahlen
  • Representant fra UTV UiO: Ingvild J. Brusevold
  • Representant fra UTV Viken: Kristin Røsholm
  • Representant fra UTV Oslo: Ingen informasjon mottatt

Se her for oversikt over datoer for styremøter i 2022 Lenke til et annet nettsted..

Medlemmer som ønsker å fremme saker til styret, sender dette til otf@oslotann.no

Her er en oppsummering fra generalforsamlingen og resultatene av alle valgene Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 20. desember 2021