Innkalling generalforsamling OTF

Velkommen til OTFs generalforsamling 2021!

Tid: Tirsdag 2. november 2021 kl. 17.00

Sted: Høyres Hus og konferansesenter

I år er det NTFs representantskap og før generalforsamlingen starter vil det derfor foretas valg av medlemmer som er innstilt av OTFs styre til å delta på representantskapet 26.-28. november.

Påmelding
Påmelding til generalforsamlingen gjøres via deltager.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. senest 28. oktober kl. 16.00

Program

Tid

Program

Kl. 16.45

Registrering (”Emil Stang” i 6. etasje)

Kl. 17.00

Velkommen ved Kjetil Strøm

Kl. 17.05

Orientering om årets representantskap
Presentasjon av styrets innstilling og valg av medlemmer som skal delta på NTFs representanter

Kl. 17.45

Presentasjon av hovedstyresaker ved Heming Olsen-Bergem

Kl. 18.00

Generalforsamling


Dagsorden OTFs generalforsamling 2021

 1. Referat generalforsamling 2020 med protokoll
  Rapport fra styret til generalforsamlingen for arbeidsåret 2020
  Styrets brev til revisor 2020
  Revisors beretning og uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 2020
 2. Gjennomgang av årsregnskap 2020 Valg av revisor
 3. Budsjett 2022
 4. Valgkomiteens innstillinger til OTFs styre, utvalg og nemnder 2022 Presentasjoner av kandidater
 5. Valg
 6. Innkomne forslag og saker
 7. Eventuelt
 8. Utdeling av hederstegn

Middag
Generalforsamlingen holdes i år på Høyres Hus og avsluttes med en tapasbuffet i restaurant Tivander.
Av hensyn til restaurantreservasjon ber vi om påmelding innenfor angitt frist.

Hvem har stemmerett?
OTFs medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år har stemmerett. Medlemmer som har
utestående kontingent i inneværende eller foregående år vil ikke kunne delta.
Assosierte medlemmer har ikke adgang til å delta.

Vel møtt!

Sist oppdatert: 19. oktober 2021