Nytt nummer av OTF nytt er ute

Lederen har ordet
Etter flere måneder med stadig økende smitte, har det de siste ukene stoppet noe opp. Jeg er derfor forsiktig optimist med tanke på 2021. Undertegnede håper at vi som utsatt helsepersonell kan være blant de første som tar vaksinen, og slik være med på å gjenåpne landet.

Jeg er svært takknemlig for at våre smittevernsrutiner har vært gode nok til at vi fremdeles ikke har hørt om smittespredning via tannhelsepersonell eller på våre tannklinikker.

Digitale kurs
De digitale kursene i regi av OTF har til nå vært en stor suksess. Faktisk så stor at jeg i fremtiden tror at vi kommer til å arrangere noen av våre kurs som webinarer, selv etter at koronapandemien kommer under kontroll. Heldagskurset med Kristin Kolltveit hadde over 200 deltagere, og tiden fløy for mer enn bare undertegnede.

Jeg er svært takknemlig for fagnemnda sin, med Sofia Johansson i spissen, svært gode jobb med å finne dyktige og engasjerende foredragsholdere. Møter i Zoom, Teams, Pexip og Skype begynner jeg derimot å bli litt lei av og jeg gleder meg til jeg igjen kan møte styret i Niels Juels gate og medlemmer på fysiske kurs.

Takk for innsatsen!
Jeg vil som vanlig før jul benytte anledningen til å takke de tillitsvalgte som nå trer ut av styre og verv , og de nye som trår til. Dere gjør alle en svært viktig jobb for Oslo Tannlegeforening, og foreningen hadde ikke vært mulig å drive slik den gjøres uten alle dere.

Jeg vil samtidig benytte anledningen til å takke alle våre utstillere og annonsører. Dere er en viktig bidragsyter til at vi kan tilby gratis kurs og medlemsblad. Uten dere hadde heller ikke
foreningen klart å drive slik vi gjør.

Jeg ser fremover mot videre samarbeid i 2021 og håper dere også vil være med på de digitale kursene våre og med annonser i OTF-nytt.

Endringer i OTF-nytt
Grunnet utfordringer med den digitale hverdagen og Covid-19 har styret bestemt at fra og med 2021 vil OTFnytt nå sendes ut fire ganger i året. Hver utgave vil da inneholde mer stoff, men vil gjøre planleggingen og utsendingen både enklere og mer kostnadsbesparende for foreningen.

Vi skal selvsagt fortsatt bringe dere alle nyheter og oppdateringer via våre nyhetsbrev og sosi -
ale medier, samtidig som vi i hver utgave vil presentere de neste foredragene frem til neste utgave av OTF-nytt.

Med ønsker om en god jul og et strålende 2021!
Kjetil Strøm
Leder OTF

Sist oppdatert: 18. desember 2020