Innkalling generalforsamling OTF

Årets generalforsamling holdes tirsdag 3. november kl. 17.00 og vil foregå som webinar.

Generalforsamlingen er åpen for OTFs medlemmer (ordinær/redusert kontingent og pensjonistmedlemskap)

Påmelding/registrering skjer via deltager.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Program digital generalforsamling

  • Kl. 16.45 Registrering - Husk medlemsnummer
  • Kl. 17.00 Velkommen ved Kjetil Strøm
  • Kl. 17.10 Presentasjon av hovedstyresaker ved (navn kommer)
  • Kl. 17.30 Generalforsamling med gjennomgang av årsregnskap, budsjett, valgkomiteens
  • innstillinger og innkomne forlag

Det tas forbehold om endringer i oppsatt program

OTF-nytt nr. 6 er i sin helhet viet generalforsamlingssaker og publiseres kun digitalt for medlemmer.

Les OTF-nytt nr. 6 Lenke til et annet nettsted. (krever innlogging)

Assosierte medlemmer har ikke tale- eller stemmerett. Alle påmeldte blir registrert i digital lobby. Kontingent for 2020 må være betalt for å kunne delta. Dette vil bli kontrollert.

Det gis ingen timer for deltakelse på generalforsamlingen.

Vi ønsker vel møtt til digital generalforsamling!

Sist oppdatert: 20. oktober 2020