Innkalling til generalforsamling Hedmark Tannlegeforening

Bilde

HTF inviterer til generalforsamling og påfølgende middag på Hotell Astoria Hamar, fredag 10. november

Program

Kaffe/Te fra kl. 17.30

Generalforsamling kl. 18.00

Middag kl. 20.00

Saksliste:

  • Godkjenning av dagsorden, møteleder og referent
  • Årsberetning HTF
  • Årsberetning UTV
  • Klagenemndas årsberetning
  • HTFs regnskap
  • Fastsettelse av kontingent 2024
  • Eventuelt/innmeldte saker
  • Valg
  • Gjennomgang av saker til representantskapsmøtet

Forslag til saker for generalforsamlingen må sendes skiftelig til HTFs leder innen 3. november.
Generalforsamlingen er gratis for foreningens medlemmer eksklusiv drikke til maten.

Påmelding til middagen sendes til HTF mailen: hedmark@tannlegeforeningen.no
senest 3. november

Vel møtt til Generalforsamlingen!
Ønsker alle en riktig god høst!

Sist oppdatert: 1. november 2023