Innkalling til Generalforsamling Hedmark Tannlegeforening

Bilde

Hedmark tannlegeforening inviterer til generalforsamling 28. oktober på Hotel Astoria på Hamar.

Tid: Fredag 28. oktober 2022 kl. 18:00

Kaffe/Te fra kl. 17:30
Middag kl. 20:00

Sted: Hotell Astoria Hamar

Saksliste

  • Godkjenning av dagorden, møteleder og referent
  • Årsberetning HTF
  • Årsberetning UTV
  • Klagenemndas årsberetning
  • HTFs regnskap
  • HTFs budsjettforslag for 2023
  • Fastsettelse av kontingent 2023
  • Eventuelt/ innmeldte saker
  • Valg

Forslag til saker for generalforsamlingen må sendes skriftlig til HTFs leder innen 18 oktober.
Generalforsamlingsmiddagen er gratis for foreningens medlemmer, eksklusiv drikke til maten.

Påmelding til middagen sendes på e-post hedmark@tannlegeforeningen.no senest 18 oktober.

Vel møtt til generalforsamlingen!

Sist oppdatert: 13. oktober 2022