Ord fra lederen

Bilde

Teksten er hentet fra HTF-Info nr 2/2021

Kjære kollegaer!

Endelig kom nyheten vi har ventet lenge på: Vi kan begynne å nærme oss en normal hverdag igjen! Helsedirektoratet og FHI har oppdatert sine anbefalinger for tannhelsetjenesten, og disse kan dere finne lenker til på HTFs Facebookgruppe.

Fra og med slutten av september gjelder i all hovedsak de basale smittevernreglene fra «Nasjonale retningslinjer», og kun ved økt og uoversiktlig smitte i kommunene skal forsterket basalt smittevern igjen brukes. Og så vil jeg rette en stor takk til dere alle for innsatsen og tålmodigheten med alle ekstra rutiner og alt ekstra utstyr som har vært tatt i bruk i løpet av pandemien. Vi er gode på smittevern, og det har både vi og pasientene våre hatt ekstra god nytte av det siste halvannet året!

Det har nylig vært stortingsvalg, og det har igjennom valgkampen vært mange partier som har hatt tannhelse på agendaen. Vi står nå foran et regjeringsskifte, og samtlige partier på venstresiden har før valget lovet en styrking av tannhelsetjenesten, med fokus på å utjevne den sosiale ulikheten i oral helse som vi som klinikere
opplever hver dag. Hvordan dette skal gjennomføres har det derimot vært få konkrete planer om. NTF jobber for en helhetlig gjennomgang av tannhelsetjenesteloven, folketrygdens stønadsordning og alle prosjekter i tannhelsetjenesten, for å bidra til å finne de beste løsningene for befolkningen, samfunnet og tannhelsetjenesten.

Når en ny regjering er på plass skal det bli spennende å følge med på en eventuell kommende tannhelsereform!

I november er det igjen klart for NTFs Representantskapsmøte.
Dette møtet er NTFs viktigste politiske arena, og det er mange temaer som skal tas opp til vurdering og diskusjon. Blant annet vil hovedstyret legge frem forslag til et nytt policydokument vedr. kosmetisk behandling, etter at det i januar i år ble innført momsplikt på all kosmetisk behandling, inkludert kosmetisk
tannbehandling. Alle saker som skal tas opp på representantskapsmøtet offentliggjøres 15. oktober, så jeg vil oppfordre dere alle til å lese igjennom disse. Det er viktig for foreningen at vi som medlemmer tar opp saker vi er opptatt av, og som vi mener er viktige for foreningen vår!

Sakene som skal tas opp på representantskapsmøtet får vi også en gjennomgang av på HTFs generalforsamling 29. oktober, så jeg håper å se mange av dere der! Vi inviterer til møte med
påfølgende treretters middag, og er veldig glade for at vi kan treffes og ha det sosialt igjen – og
at generalforsamlingen i år heldigvis ikke er på Teams.

Ønsker dere alle en fin høst, og håper vi sees 29. oktober!

Kjersti Høye, leder HTF

Klikk her for å lese hele HTF Info

Sist oppdatert: 11. oktober 2021