Ord fra lederen

Bilde

Teksten er hentet fra HTF-Info nr 1/2021

Kjære kollegaer!

Det har gått et år siden landet stengte ned. 2021 startet med en god slump optimisme. Det vanskelige året 2020 var endelig tilbakelagt, smittetrykket var lavt og vaksine mot Covid-19 var på vei. Våren 2021 så lys ut. Dessverre har veien tilbake til en mer normal hverdag blitt lenger enn vi hadde håpet på og vi må finne oss i å følge med på stadige endringer i restriksjoner og tiltak en stund til.

Foreningsarbeidet den siste tiden har naturlig nok handlet mye om håndteringen av pandemien vi opplever. I tillegg kom det på nyåret noen nye ting vi må forholde oss til. Fra 1.januar 2021 er det innført krav om at behandler må ha avtale om direkte oppgjør med Helfo hvis pasienten skal få dekning for behandlingen. Det har også fra 1. januar blitt innført merverdiavgift på kosmetisk behandling. Kort oppsummert vil behandling som er godt medisinsk/odontologisk begrunnet ikke bli omfattet av mva-plikten, så en vanlig tannlegepraksis vil i liten grad bli berørt av endringen. For de som ønsker å vite mer om dette kan jeg anbefale podcasten til NTF, Odontopoden, hvor temaet blir grundig gjennomgått.

Da pandemien brøt ut ble tannleger ansett som en av yrkesgruppene med aller høyest risiko for smitte, fordi vi jobber med nær pasientkontakt og med aerosolgenererende prosedyrer. Til tross for dette viser tall fra Folkehelseinstituttet at tannleger er blant yrkesgruppene med minst smitte. Så vidt vi vet er det heller ikke rapportert om ett eneste tilfelle av hverken pasienter eller tannhelsepersonellsom er blitt smittet på tannklinikken. Det er trygt å gå til tannlegen!

Dette betyr at vi har høy kompetanse og strenge rutiner på smittevern, og at vi er flinke til å følge myndighetenes retningslinjer. Det er altså god grunn til å gi oss selv en liten klapp på skulderen, og fortsette med den gode jobben vi gjør! Slik situasjonen er nå varierer anbefalte smittevernstiltak utfra smitterisikonivået i de enkelte kommunene. Hver uke utarbeider Statsforvalter i Innlandet en rapport for smitterisikonivået i kommunene i vårt område. Rapporten i sin helhet finner dere link til på NTFs nettside, men HTF vil legge ut en oppsummering av rapporten på Facebook-gruppen vår, så vi følg gjerne med der. Vi vil også forsøke å oppdatere dere fortløpende i denne gruppen om endringer i anbefalte smittevernstiltak, og legge ut øvrig relevant informasjon vi får fra Fylkestannlegen og fra NTF. Heldigvis har vi i Hedmark for det meste vært forskånet for det største smittetrykket, så vi håper at det fortsetter slik!

Vi kan skimte lyset i enden av den mørke Covid-19-tunnelen, og jeg håper at vi mot sommeren kan invitere til en hyggelig sosial samling for lokalforeningen vår, slik at vi får sett og snakket med gode kollegaer igjen.
Ønsker dere en riktig god påske, og en strålende (og smittefri) vår og sommer!

Leder i HTF
Kjersti Høye

Sist oppdatert: 6. april 2021