NTFs tillitsvalgte i nye Innlandet fylkeskommune

Bilde

I forbindelse med sammenslåingen av Hedmark og Oppland er det valgt et nytt felles utvalg av tillitsvalgte (UTV) til å representere offentlige ansatte tannleger i fylkeskommunen.

01.01.2020 opprettes Innlandet fylkeskommune og med det blir de offentlige tannhelsetjenestene i Hedmark og Oppland slått sammen. Et nytt felles utvalg av tillitsvalgte (UTV) er valgt til å representere NTFs medlemmer i fylkeskommunen for perioden 2020-2022.

Valget ble gjennomført på NTFs medlemsmøte i forbindelse med felles etatssamling
for tannhelsetjenestene i begge fylker 12. september 2019.

Fra 1.1.2020 består UTV av følgende personer:

Hovedtillitsvalgt:
Øivind Grønnerud Ellingsen,
Sør-Odal tannklinikk, Hedmark

Nestleder:
Annika Magnusson,
Tannklinikken Lena, Oppland

Medlemmer:
Marianne S.H. Førde, Tannklinikken Raufoss, Oppland
Anke Bolte, Alvdal tannklinikk, Hedmark
Anita Dalbakk Simensen, Tannklinikken Lillehammer, Oppland
Ragnhild Henriksen Løken, Hamar tannklinikk, Hedmark

Tekst og bilde er hentet fra HTF Info 2/2019

Sist oppdatert: 7. januar 2020