Eirik Torjuul Halvorsen

Formann Eirik Torjuul Halvorsen

Sommerferien står for døren, og vi har hatt noen fantastiske dager de siste ukene.

De siste månedene har vært helt utenom det vanlige. Etter oppstarten igjen den 20 april har vi smått om smått begynt å vende tilbake til normalen, og det kjennes godt. Vi får håpe at vi alle har pandemien i bakhodet som en påminnelse om å utvise en viss forsiktig selv om restauranter og barer åpner for fullt. Lite vet vi om ha som venter oss det neste året, men vi står i hvert fall bedre rustet enn da vi ramlet rett inn i det i vår.

Hva koster tannlegen er midlertidig nedlagt. Om den åpner og i hvilken form er usikkert. Forbrukerrådet har valgt å kun fokusere på pris, på samme måte som i den nå nedlagte portalen for dagligvarer. Dette til tross for at Stortingets føringer tilsa at de skulle fremme godt utvalg, kvalitet etc. i dagligvarebransjen. Daglivareportalen ble nedlagt blant annet på grunn av vanskeligheten med innrapportering av priser. Dette til tross for at de innrapporterte standardiserte produkter og merkevarer. Tilsynelatende enklere sammenlignet med vår bransje, men allikevel er vi ikke kommet lengre. Dersom hvakostertannlegen åpner igjen, så kommer jeg nå med en innstendig oppfordring om å legge inn reelle priser for en bæredyktig klinikkdrift. Vi må synliggjøre hva det koster å drive praksis av god kvalitet! Undersøkelse, røntgen og rens rimeligere enn pølsemenyen på Shell hører ikke hjemme og er ikke annet enn ødeleggende for bransjen. Vi har bygd opp tilliten blant befolkningen gjennom mange år, la oss nå ikke ødelegge denne.

Årets sommerferie blir nok for de fleste innenlands og annerledes. Jeg håper dere ikke drukner i planer og prosjekter på hjemmefronten, men klarer å rive dere løs og komme dere ut av teigen. For de som enda ikke har opplevd det, så vil jeg oppfordre dere til å besøke en lokal perle: Tannlegekontoret på Bymuseet.

Det har vært stille på kursfronten til nå. Årets Landsmøtet blir gjennomført, men neppe i den kjente formen. NTF jobber med alternative former, alt etter hva gjeldende retningslinjer vil være i oktober. I BTF er jobben med Landsmøtet 2021 startet, og vi jobber foreløpig med Vestlandsmøtet 2021 som vanlig. Så gleder vi oss stort til første BTFmøte fredag 4. september! Zoom, Skype og Teams har definitivt sin misjon, men et fysiske møte med sosial samvær setter en helt annen ramme rundt læringen.

Videre møtedatoer for resten av 2020 er ute på btfnytt.no, så da satser jeg på at høstens planer er klar for våre medlemmer.

Riktig god sommer!

Eirik Torjuul Halvorsen

Sist oppdatert: 18. august 2020