Eirik Torjuul Halvorsen

Formann Eirik Torjuul Halvorsen

Vi er i mars, årets første vårmåned og endelig faller snøen ned. Nok en gang har BTF gjennomført et vellykket Vestlandsmøte med rekordstor oppslutning.

Med små fornyelser og testing av konsept hvert år, så ser det ut til at vi nå får fintunet Vestlandsmøtet. ”Møteplassen” som ble arrangert for første gang i år ble en suksess! Vi satser på å videreføre dette til neste år. Hands-on-kursene ble fort fulltegnet, og debatten om det utdannes for mange tannleger på fredagen gikk for full sal. Et litt tabubelagt tema fagkomiteen torde å ta tak i og løfte frem i lyset. Det var en enighet i panelet om at det er en overkapasitet på nyutdannet tannleger i forhold til behovet. Jeg er av den klare oppfatning at SSB-rapporten fra 2012 har en feil prognose hva gjelder behovet for antall tannleger. Flere i panelet antydet at behovet vil bli dekket av det antall som utdannes årlig ved Universitetene i Norge. En riktig løsning mener jeg er å kutte utdanningsstipendet for studenter som studerer odontologi i utlandet. Det er ikke riktig at statens skal betale for en overkapasitet.

Det var godt at debatten ikke ble en avsporing med fokus på overbehandling, men det er absolutt et moment i diskusjonen! I sosiale medier reklameres det med svært billige og tidvis gratis konsultasjoner for å lokke til seg pasienter her i Bergen. Hvordan finansierer man disse gratispassasjerene i en praksis? Hva tenker den trofaste pasienten som har gått til samme tannlege i 20 år om at han den nye pasienten som var i stolen før han fikk dette helt gratis? Er avansen så stor at man kan tillate seg å gjøre dette? Overbehandling er elefanten i rommet. Tidligere formann i BTF Truls Breyholtz skrev i 2012 et innlegg i Tidende som er like aktuelt i dag og en tankevekker verd å repetere: https://www.tannlegetidende.no/i/2012/3/dntt-474392 Lenke til et annet nettsted.

Programmet for årets Solstrandmøte er snart komplett. Kurs og overnatting dekkes i tradisjonen tro av BTF, og vi oppfordrer som alltid våre yngre medlemmer til å melde seg på. Sett av 8-9. mai i kalender, og vær klar når påmelding starter 1. april. Det er begrenset antall plasser, og de som ikke har deltatt tidligere vil bli prioritert ved fulltegning.

De fleste vet nok at Landsmøtet 2021 kommer hem! Det er de siste årene blitt slik at lokalforeningene kun har hatt ansvar for det sosiale programmet, og minimalt med påvirkning når det kommer til fagprogrammet. Noen synes dette er negativt, men NTF har en erfaren og stødig fagkomite som fikser dette bra hvert år. Det sosiale programmet har dessverre visnet de siste årene. Det har vært prøvd en del forskjellige konsept etter kamerataften ble avlivet, men store suksessen har uteblitt. I Bergen 2021 tar vi mål av oss å revitalisere et variert tilbud etter kurs og utstilling hver dag for å skape en ramme rundt det hele. Komité er nedsatt og arbeidet er i gang.

Vi sees på møte!

Sist oppdatert: 18. august 2020