Følg NTFs representantskapsmøte via strømming

Bilde

24.-25. november er det representantskapsmøte i NTF og for første gang vil møtet være tilgjengelig for medlemmer via strømming. Til debatt er blant annet policydokumenter og endringer i obligatorisk etterutdanning, og NTF håper flere nå vil følge med på vedtak og avstemninger på nett.

Representantskapet er foreningens høyeste organ, og en rekke avgjørende saker står på agendaen. Blant annet skal representantene beslutte om varigheten av en representantskapsperiode skal endres fra to til tre år og vurdere å redusere antall medlemmer i hovedstyre og flere komiteer. Representantskapet skal også behandle hele fire nye policydokumenter, herunder Fremtidens tannhelsetjeneste, samt arbeidsprogram for ny periode.

Det er også foreslått å revidere de etiske reglene, reglementet for NTFs klagenemnder og endre reglene for obligatorisk etterutdanning. Budsjett for 2024 og 2025 skal tas til etterretning, og selvfølgelig er det også valg på foreningens sentrale tillitsvalgte.

Dette er saker av stor betydning for foreningen og for medlemmene. Hvis du ikke deltar fysisk på møtet som tillitsvalgt eller representant for din lokal- eller spesialistforening, men har lyst til å følge med likevel, har du altså muligheten på nett.

Lenke til strømmingen finner du på
www.tannlegeforeningen.no/representantskapsmotet2023 (krever innlogging)

Sist oppdatert: 21. november 2023