Representantskapssakene er publisert

Bilde

Det er igjen duket for samling av NTFs høyeste myndighetsorgan – representantskapet. Alle saker med saksfremlegg og vedlegg er nå publisert på NTFs nettsted!

www.tannlegeforeningen.no/representantskapsmotet2023

Tid og sted
Den norske tannlegeforenings representantskapsmøte avholdes fredag 24. - lørdag 25. november 2023 på Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen

Engasjer deg i sakene!

Det er mange saker som skal vedtas under årets møte. Blant sakene som skal behandles er bl.a. etterutdanningsordningen, NTFs etiske regler, arbeidsprogram og policydokumenter som legger grunnlaget for hovedstyrets politiske arbeid. Det skal også velges nytt hovedstyre og representanter til faste utvalg, råd, komiteer og nemnder.

I forkant av møtet skal sakene diskuteres i lokal- og spesialistforeningene. Ønsker du å være med å påvirke forhold som påvirker utøvelsen av tannlegeyrket og bidra til å peke ut kursen for NTF i fremtiden, er det med andre ord viktig at du stiller opp og fremmer din mening. 

Ønsker du å delta?
Deltakere på representantskapsmøtet er valgte representanter fra lokalforeningene, spesialistforeningene og studentforeningen. Deltakerne velges ut av foreningene på møter gjennom høsten. Ta kontakt med din lokal- eller spesialistforening hvis du ønsker å delta som representant. NTFs medlemmer har adgang til møtet i den utstrekning plassen tillater det. I år blir det også mulig å følge møtet gjennom digital strømming. Mer informasjon om dette kommer.

Til behandling foreligger:

 • Sak 1 Referat og meldinger
 • Sak 2 Årsregnskap NTF 2021 og 2022
 • Sak 3 Sykehjelpsordningen for tannleger
  • Sak 3.1 - Årsregnskap og beretning
  • Sak 3.2 - Endringer i vedtekter
 • Sak 4 NTFs fond til videre- og etterutdannelse av tannleger
 • Sak 5 Ole Smith-Houskens fond
 • Sak 6 Utvidelse av representantskapsperioden
 • Sak 7 Reduksjon av antall medlemmer i NTFs hovedstyre og endret representasjon fra henholdsvis
 • offentlig og privat sektor
 • Sak 8 Reduksjon av NTFs kontrollkomité og NTFs redaksjonskomité
 • Sak 9 Revisjon av NTFs etiske regler
 • Sak 10 Revisjon av reglement for NTFs klagenemnder
 • Sak 11 Regler for obligatorisk etterutdanning
 • Sak 12 Policydokumenter
  • Sak 12.1 "Fremtidens tannhelsetjeneste: ansvar, finansiering og organisering"
  • Sak 12.2 "Folkehelse, forebygging og helsefremmende arbeid"
  • Sak 12.3 "Utdanning, forskning og kompetanse i tannhelsetjenesten"
  • Sak 12.4 "Etikk og faglig autonomi i tannhelsetjenesten"
 • Sak 13 Arbeidsprogram 2024-2025
 • Sak 14 Budsjett NTF 2024 og 2025
 • Sak 15 Æresmedlemskap
 • Sak 16 Valg

Alle saker med saksfremlegg og vedlegg er nå publisert under Representantskapsmøtet 2023
(tilgang på saksfremlegg krever innlogging)

Sist oppdatert: 13. oktober 2023