Støtt opp om Stopptober

Bilde

Stopptober-materiell kan lastes ned på www.helsedirektoratet.no/stopptober

I oktober kjører Helsedirektoratet i gang røykesluttkampanjen Stopptober. Målet er å få dagligrøykere til å gjøre et slutteforsøk i 28 dager, og å støtte og heie på alle som slutter. NTF håper medlemmene benytter anledningen til å ta opp temaet med pasientene.

Materiell for helsetjenester og andre som ønsker å ha Stopptober-aktiviteter kan lastes ned eller bestilles på www.helsedirektoratet.no/stopptober Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Bakgrunn for kampanjen:

Målet med Stopptober er å motivere dem som røyker og snuser til å gjøre et slutteforsøk i oktober og klare seg gjennom 28 dager. Dersom man kommer gjennom 28 dager uten røyk, har man fem ganger så stor sjanse for å lykkes i å slutte for godt. Det kan også være enklere å slutte hvis man føler at man tar del i noe større enn seg selv. Kampanjen ønsker derfor å inspirere til å slutte i fellesskap.

Som helsepersonell kan du bidra med å ta opp røykeslutt med pasientene, bl.a. ved å benytte metoden Very Brief Advice (VBA):

  • Spør om røyking – "Røyker du?"
  • Gi råd – "Visste du at den mest effektive måten å slutte på er å bruke legemidler og samtidig få veiledning?"
  • Henvis til hjelpetilbud – "Frisklivssentralen i kommunen kan følge deg opp med veiledning eller kurs når du slutter."

NTFs folkehelse- og antitobakksarbeid

NTF støtter Stopptober-kampanjen som en del av vårt antitobakksarbeid. Dette arbeidet er en sentral del av vårt folkehelsearbeid da tobakk ikke bare er den viktigste enkeltårsaken til sykdom og død som kan forebygges, men også har stor påvirkning på munnhelsen ved at det øker sjansen for periodontitt, misfarging, skader på slimhinner og kreft i munnhulen. Les mer om NTFs folkehelsearbeid her

Sist oppdatert: 22. september 2023