Påminnelse om smittevernsrutiner - vannbåren smitte

Bilde

Det har nylig vært et utbrudd av legionella på et tannlegekontor hvor en pasient med nedsatt immunforsvar ble alvorlig syk. Vi ønsker derfor å minne medlemmene på rutiner for forebygging av vannbåren smitte

Potensielt sykdomsfremkallende organismer kan komme inn i dentaluniten dersom vann fra ledningsnettet er forurenset, eller de kan vokse i biofilm i dentalunitens ledninger. Det er derfor viktig å ha rutiner som sikrer god hygienisk kvalitet på vannet i dentaluniten.

Tannlegekontorene anbefales å:

  • ta vannprøver jevnlig (hvert kvartal)
  • ha vannbehandlingsutstyr montert (leverandøravtale)
  • ha kontinuerlig kjemikalietilførsel, alternativt faste rutiner for manuell dosering av kjemikalier
  • unngå temperering av vann i uniten
  • gjennomspyle luftturbinen i minimum to minutter mellom hver pasient

Dette gjelder ved daglig drift. Dersom en unit kun brukes av og til eller den har stått stille i forbindelse med ferie eller liknende bør gjennomspyling foretas mer grundig.

Det er praksiseier/klinikkleder sitt ansvar å følge opp at rutinene blir fulgt. Svikt i disse rutinene kan gjøre folk alvorlig syke, og særlig de med nedsatt immunforsvar.

Les mer om tannklinikker og forebygging av vannbåren smitte på www.fhi.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Les mer:

Faglige råd og retningslinjer / Smittevern

Sist oppdatert: 8. juni 2023