NTF svarer SV på kritikken; Av og til er det lurt å lytte

Bilde

SV har i flere aviser pekt på at det er NTFs trusler om å klage Norge inn for ESA som er årsaken til at regjeringen må endre ordningen for støtte til tannbehandling for unge voksne mellom 21-26 år. Dette medfører ikke riktighet.

Det er riktig at NTF har påpekt overfor regjeringen at 50 prosent refusjon av tannlegeutgiftene bare for pasienter som går til den offentlige tannhelsetjenesten, neppe er i tråd med EØS-avtalens regler om offentlig støtte. Dette har NTF vist til gjentatte ganger, senest i møte med helseminister Kjerkol tidligere i år.

NTF har også pekt på at hvis en 50 prosent rabattordning hadde vært tatt inn i folketrygdens stønadsordning, kunne alle 21–26-åringer fått denne støtten, uavhengig av hvilken tannlege de går til. Det ville sikret alle i denne gruppen et godt tilbud.

Det er også riktig at NTF har pekt på at det finnes grupper i samfunnet som i betydelig større grad enn de unge voksne trenger oppmerksomhet og økonomisk støtte til tannbehandling. I et målrettet, behovsstyrt tannhelsesystem må de med størst behov ivaretas først. I stedet har SV og regjeringen satset på gruppen med minst sykdom og tannplager.

Ordningen bidrar altså ikke til helsegevinst, og bryter sannsynligvis med EØS avtalen. I stedet for å lytte og/eller innrømme egne feil, skylder SV på NTF. Det kan ikke stå uimotsagt. Les hele motsvaret på www.altinget.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Les også: Endring i refusjonsordningen for 21-26 åringer

Sist oppdatert: 29. mars 2023