Takk for i år – NTFs landsmøte 2022

collage bilder fra landsmøte

Nok et vellykket landsmøte og Nordental er over, og vi kan se tilbake på tre særdeles innholdsrike og hyggelige dager på Lillestrøm.

Takk til alle deltakere, utstillere, foredragsholdere, tillitsvalgte og samarbeidspartnere som bidro til en god opplevelse. En ekstra takk til NTFs fag- og etterutdanningsutvalg for bidrag til et solid fagprogram og til NPG som har hatt hovedansvaret for all praktisk tilrettelegging og for dentalmessen!

Totalt var godt over 4000 mennesker innom NOVA spektrum i løpet av de tre dagene. I underkant av 2500 var påmeldt fagprogrammet, hvorav ca 1700 tannleger og 250 studenter. I tillegg kommer tannhelsesekretærer (ca 400), tannpleiere (ca 100), messebesøkende (litt under 1000), gjester og utstillere.

Bilder fra alle tre dagene finner du i albumet "NTFs landsmøte og Nordental" på vår Facebookside Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Høytidelig åpning

For første gang som president i Den norske tannlegeforening var det Heming Olsen-Bergem som stod for den høytidelige åpningen av landsmøtet og ønsket alle munnhelsearbeidere velkommen. I første del av hans tale rettet han oppmerksomheten på behovet for internasjonalt samarbeid og hva som har skjedd i Verdens helseorganisasjon (WHO), arbeidet som gjøres i den europeiske paraplyorganisasjonen for tannleger (CED) og det nyopprettede Tannhelseutvalget som den norske regjering satte ned 12. august i år. Disse tre aktørene fikk også komme til ordet og publikum ble hilset fra Benoit Varenne i WHO, Freddie Sloth-Lisbjerg fra CED og Ellen Rønning-Arnesen, statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet.

Sistnevnte ble med videre i en debatt ledet av Siri Lill Mannes. Først var det en fagdebatt om eldre og tannhelse med professor Gunnhild Vesterhus Strand, fylkestannlege Bjørnar Hafell, allmennlege Ståle Onsgard Sagabråten og tannlege i privat praksis og visepresident i NTF Ralf Husebø. Fagdebatten var oppspill til en politisk debatt med nevnte statssekretær Rønning-Arnesen og stortingspolitikerne Marian Hussain fra SV og Morten Wold fra Frp, samt president Olsen-Bergem. Debatten ble oppsummert av leder av NTF Student Stine Arnesen.

I andre del av sin landsmøtetale fikk presidenten belyst en rekke tema som berører alle helsearbeidere med munnen som spesialområde. I Norge er det generelt god tannhelse, men hva kan gjøres for de som faller utenfor det være seg av fysiske, psykiske eller sosiale årsaker? Dette har Tannhelseutvalget fått i oppdrag å svare på. Noen av løsningene vil dreie seg både om finansiering og organisering av tannhelsetjenestene i offentlig og privat sektor, så vel som på tvers. Men det må prioriteres. Andre tema presidenten betonet var behovet for datainnsamling om tannhelsetjenesten sett opp mot personvern, oppfølging av psykisk syke pasienter og etiske vurderinger. En stor takk ble også rettet til NTFs mange tillitsvalgte og alle som har jobbet med å få landsmøte og Nordental i stand i 2022.

Opptak av velkomsthilsnene, debattene og presidentens tale kan sees under "video" på NTFs Facebookside Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

God stemning på dentalutstillingen

publikum Nordental 2021

Tett med folk på Møtesonen under årets posterpresentasjoner

Etter fjorårets nedskalerte (men svært vellykkede) utstilling i Grieghallen var det godt å være tilbake på varemessen hvor det er god boltreplass for både utstillere og deltakere.

Dentalmessen hadde i år ny layout med et sentralt torg, som var veldig godt besøkt. Der lå også Møtesonen, hvor det gjennom alle tre dagene ble gjennomført korte "pop-up" foredrag. Ekstra hyggelig var det at presentasjonene fra de nominerte til NTFs studentforskerpris var svært godt besøkt, og det var tettpakket med folk både på "tribunen" og rundt hele sceneområdet.

Det ble også gjennomført en reprise av fjorårets nyskapning; messeminglingen fredag ettermiddag. Selv etter en lang dag med foredrag ble utstillingen fylt med besøkende som kunne nyte musikalsk underholdning, noe godt i glasset og god stemning.

Sosialt program

Sondre Lerche LMfest 2021

Fra konserten på Vippa fredag

Sosiale sammenkomster er fremdeles svært etterspurt etter noen år med lite tilbud på det området. I år slo vi derfor på stortromma og inviterte til tre ulike arrangementer; Landsmøtetreff med spill og mingling torsdag kveld på Raadhuset bar, messeminling i Nordental fredag ettermiddag og landsmøtefest med streetfood og minikonsert av Chris Holsten på Vippa fredag kveld.

Alle tre arrangementene hadde godt med besøkende og svært god stemning.

Gave i stedet for blomster
I de siste årene har NTF valgt å ikke gi bort blomster til hederstegnmottakere, prisvinnere og foredragsholdere. I stedet er det blitt gitt en pengegave til årets TV aksjon, og i år er mottaker av gaven Leger Uten Grenser.

Husk å fylle ut evalueringen!
De umiddelbare tilbakemeldingene har vært svært gode fra både deltakere, forelesere og utstillere. Vi setter likevel stor pris på ytterligere feedback, og det er viktig at så mange som mulig svarer på evalueringen som vil bli sendt ut til deltakere og utstillere innen kort tid. Det er dette som gjør at vi kan bli enda bedre!

NTFs landsmøtet 2023 - Hold av datoene!
Vi gleder oss også allerede til neste års landsmøte. Da er vi tilbake på Lillestrøm og NOVA Spektrum. Det er bare å holde av datoene 2. – 4. november i kalenderen. Følg med i NTFs kommunikasjonskanaler for mer informasjon utover våren.

Les også: Priser og hederstegn på årets landsmøte

Sist oppdatert: 8. november 2022