Innlogging til "Min side" er for tiden ustabilt grunnet oppgraderinger

Lukk melding
Innlogging til "Min side" er for tiden ustabilt grunnet oppgraderinger

Lukk melding

Priser og hederstegn på NTFs landsmøte 2022

Bilde

Mottakere av NTFs hederstegn 2022.Fra venstre: president Heming Olsen-Bergem, Camilla Hansen Steinum, Morten Klepp, Ragnhild Henriksen Løken, Jostein Grytten, Lise Kiil, Vibeke Kjærheim, Torbjørn Fauske og Morten Rolstad

Prisutdelingene utgjør alltid en viktig del av NTFs landsmøte - og i år ble det delt ut ekstra mange av dem. I tillegg til de faste prisene; NTFs studentforskerpris, Tidendes pris for beste kasusartikkel og pris for beste stand på Nordental, hadde NTF gleden av å dele ut den skandinaviske tannlegeforeningens Bensow-pris og hele sju hederstegn.

Bensow-prisen
Nytt av året var utdelingen av den skandinaviske tannlegeforeningens Bensow pris. Prisen er en nordisk hederspris for odontologisk forskning pålydende 140.000 svenske kroner. Professor Tuula Salo fra University of Helsinki mottok prisen for sin forskning på-oral medisin og kreft.

Guro Møller (UiT), vinner at NTFs pris for undervisning og forskning

NTFs pris for undervisning og forskning 2022
NTFs pris for undervisning og forskning er opprettet for å understreke betydningen av å ha tannleger med høy kompetanse og tilstrekkelig rekruttering for å kunne opprettholde god klinisk undervisning, og deles ut til en yngre lærer og/eller forsker knyttet til tannlegeundervisningen i Norge.

I år gikk prisen til Guro Møller, leder ved Universitetstannklinikken og midlertidig universitetslektor ved Institutt for klinisk odontologi ved UiT Norges arktiske universitet. I juryens begrunnelse ble hennes koordinerende rolle i oppfølgingen av studenter i overgangen fra intern til ekstern praksis fremhevet som viktig og avgjørende for en velfungerende Tromsø-modell i grunnutdanningen. Prisvinneren har innført et innovativt klinisk opplegg for studenter, som involverer en-til-en veiledning, gruppeveiledning og klinikkpartnerveiledning. Hun har i flere år hatt ansvar for den kliniske undervisningen i allmennpraksis for tannlegestudenter, i tillegg til hovedansvaret for utviklingen til de ansatte på universitetstannklinikken.

Tidendes pris for beste oversiktsartikkel
Tidendeprisen ble opprettet for å inspirere tannleger og forskere til å sende inn fagstoff til foreningens fagtidsskrift. Det veksles annethvert år mellom pris for beste kasuistikk og beste oversiktsartikkel. I år var det prisen for beste kasuspresentasjon som ble delt ut, og prisen gikk til Anne B. Skaare, Bente B. Herlofson og Tine M. Søland fra Universitetet i Oslo for deres artikkel "Orofacial granulomatose og Crohns sykdom – et klinisk kasus og en litteraturgjennomgang".

Juryen påpekte spesielt at artikkelen var grundig og til stor nytte for alle klinikere, både spesialister, allmenntannleger og tannpleiere, og at den fremhever tannhelsepersonells viktige rolle for å sikre tidlig diagnostisering av sykdommer som først kan manifestere seg oralt. Prisen ble delt ut av Tidendes redaktør Ellen-Beate Dyvi.

Artikkelen ble publisert i Den norske tannlegeforenings Tidende nr. 11/2020 Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

NTFs hederstegn
NTFs hederstegn er foreningens æresbevisning som tildeles medlemmer eller andre som over tid har utvist et betydelig engasjement for den norske tannlegestand, fortrinnsvis i sentrale verv. I år var det hele syv mottakere av hederstegn; Torbjørn Fauske, Vibeke Kjærheim, Lise Kiil, Jostein Grytten, Ragnhild Henriksen Løken, Morten Klepp og Camilla Hansen Steinum. 

De tillitsvalgte legger ned en betydelig innsats for NTF og for NTFs medlemmer, og foreningen er helt avhengig av engasjerte medlemmer som er villig til å påta seg slike verv.

NTFs Studentforskerpris
Studentforskerprisen kåres blant utvalgte masteroppgaver fra de odontologiske lærestedene i Norge. Presentasjoner av masteroppgavene ble avholdt på Møtesonen i Nordental fredag 4. november, og vinneren ble kåret på messeminglingen samme ettermiddag.

Årets studentforskerpris gikk til Ida Heitmann Løset fra Universitet i Bergen for sin presentasjon av oppgaven “Tannlegestudenter og Covid-19 – Studentenes opplevelse av studiesituasjonen under pandemien”.

Juryen påpekte at posteren var oversiktlig, pedagogisk godt tilrettelagt og informativ. En stor styrke var også at oppgaven hadde resultert i i en publikasjon. Studenten viste stor faglig forståelse og interesse, og temaet har stor relevans for studentenes studiehverdag og undervisningsinstitusjonene. Slik forskning er nyttig og nytt, og vi håper dette har gitt motivasjon og inspirasjon til enda mer faglig nysgjerrighet innen feltet.

Prisen består av 20.000 kroner og diplom. Juryen har bestått av NTFs utdanningssjef Øyvind Asmyhr samt en representant fra hvert lærested; Gunhild V. Strand (UiB), Qalbi Khan (UiO) og Sigbjørn Løes (UiT).

Vinner av NTFs studentforskerpris 2022 sammen med de nominerte, NTFs president og utdanningssjef

Beste utstiller
Etter noen års pause var det veldig hyggelig å igjen kunne være samlet på Lillestrøm og de i underkant av 100 utstillerne hadde lagt mye arbeid og ressurser i utstillingen. Den nye designen av Nordental med et sentralt torg, de gode utstillingene og serviceinnstilt standbemanning bidro til en hyggelig stemning og en vellykket dentalmesse.

Juryen som skulle kåre beste stand var enstemmig i sin avgjørelse. Kriteriene for å vinne prisen er god informasjon og kommunikasjon, kreativitet, budskap og generelt inntrykk av den standen. I år var det Jacobsen Dental som gikk av med seieren takket være standens utforming og oppdleing, og den enkle og kreative måten å presentere produkter og merkevaren, samt dyktige personale.

Hederlig omtale gikk også til TePe Nordic og EMS Nordic.

Gratulerer til alle prisvinnere og mottakere!

Flere bilder av prisutdelinger og -vinnere finner du på NTFs Facebookside i albumet "NTFs landsmøte og Nordental 2022" Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 6. november 2022