Særavtale for helsepersonell i internasjonale operasjoner

Bilde

Norske soldater og norsk helsepersonell herunder tannleger deltar i militære operasjoner verden over. I tillegg til hovedavtale og hovedtariffavtale inngås en særskilt tariffavtale for internasjonale operasjoner. Tariffavtalen har nå vært igjennom en tariffrevisjon og ny avtale foreligger for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2023.

Den oppdaterte avvtalen finner du på siden for tariffavtalene under Jus og arbeidsliv

Sist oppdatert: 30. september 2022