Stress, press og det «perfekte» smil - Munnhelsedagen 2022

Bilde

De siste tiårene har det vært en økning i selvrapporterte psykiske helseplager blant unge, og kroppspress og bruk av sosiale medier ofte trukket fram som en årsak. I forbindelse med markeringen av årets munnhelsedag ønsker NTF å rette søkelyset på kroppspress og det økende markedet for kosmetisk tannbehandling.

Hva gjør at så mange unge ønsker å bleke, rette og endre på tennene sine? Hvordan kan jakten på det perfekte smil gå utover den fysiske og psykiske helsen, og hvordan kan tannhelsetjenesten bidra til at flere unge får et godt forhold til sitt naturlige smil?

Velkommen til frokostseminar om dette viktige temaet!

Tid: 21. mars kl 08:30 - 10:00 (frokostservering fra kl. 08:00)

Sted: Kulturhuset Oslo (Youngs gt 6) / Nettbasert (via NTFs Facebookside Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.)

Klikk her for lenke til påmelding og mer informasjon om arrangementet

Bakgrunn:
Forskning viser at stadig flere norske ungdommer sliter med dårlig psykisk helse, og at en del av dette kan knyttes opp til kroppspress og jakten på det «perfekte». Det er mange som føler seg misfornøyd med sin egen kropp og har et dårlig selvbilde, og en rapport fra Press forteller at hele 55% av barn og unge går med ønsker om å endre på eget utseende. Det har de siste årene være mange medieoppslag om ungdom/influensere som har fått utført omfattende tannbehandling for å få et feilfritt, hvitt «hollywood» smil. Det blir stadig vanligere å tette mellomrom, slipe ned, rette opp og bleke ellers sunne, friske tenner fordi man føler seg målt på utseende og ønsker å nå opp til et skjønnhetsideal. Har det gått så langt at det naturlige har blitt unormalt?

I 2021 tok NTF for alvor opp kampen mot det økende markedet for kosmetisk tannbehandling, og vedtok blant annet et eget policydokument som slår fast at kosmetisk behandling, uten medisinsk eller odontologisk indikasjon, ikke er forenlig med god, profesjonell praksis og bør derfor ikke tilbys av tannleger. Dokumentet påpeker også at tannleger ikke skal bidra til økt kroppspress i samfunnet, men være seg sitt ansvar bevisst og alltid sørge for at behandlingen som utføres er medisinsk/odontologisk begrunnet. Frokostseminaret i forbindelse med årets Munnhelsedag er en forlengelse av dette arbeidet. Vi håper flere ønsker å være på lag med Tannlegeforeningen i denne kampen, slik at vi sammen kan bidra til redusert kroppspress og at flere unge kan være stolte av sine naturlige smil.

Om Munnhelsedagen:
Verdens munnhelsedag markeres internasjonalt den 20. mars. NTF benytter den årlige markeringen til å synliggjøre viktigheten av munnhelsen knyttet opp til den psykiske og generelle helsen. Tidligere markeringer har hatt fokus på sammenhengen mellom munnhelse og diabetes, slag, utenforskap og ernæring ved sykdom. Ved årets markering vil NTF benytte seg av kampanjemateriellet til den internasjonale tannlegeforeningen, FDI, og deres slogan «Be proud of your mouth».

Les mer på www.tannlegeforeningen.no/munnhelsedagen

Sist oppdatert: 4. februar 2022