FHI har publisert nye råd til tannhelsetjenesten

14. september publiserte FHI en rekke oppdateringer i sine råd til tannhelsetjenesten under covid-19-pandemien. Se egen nyhetssak for en oversikt over de viktigste endringene.

Lukk melding
FHI har publisert nye råd til tannhelsetjenesten

14. september publiserte FHI en rekke oppdateringer i sine råd til tannhelsetjenesten under covid-19-pandemien. Se egen nyhetssak for en oversikt over de viktigste endringene.

Lukk melding

Nytt nettkurs - Holding-struktur i tannlegebransjen

Bilde

Skattebetalerforeningen har utviklet et nytt nettkurs hvor NTFs medlemmer kan lære mer om hvordan og hvorfor holdingselskap kan være gunstig skattemessig både for å reinvestere overskudd fra tannlegevirksomheten og ikke minst ved salg av praksis.

Kurset gir deg en innføring i de viktigste sidene ved et holdingselskap og illustrerer med eksempler hvordan reinvesteringer gjennom holdingselskapet blir lønnsomt over tid.

Les mer om kurset på www.tannlegeforeningen.no/nettkurs

Kursholder:
Rolf Lothe er fagsjef i Skattebetalerforeningen, redaktør for tidsskriftet Skattenytt og ansvarlig for Skattebetalerforeningens skattefaglige synspunkter. Hans spesialfelt er utlandssaker og han har lang erfaring som foredragsholder.

Målgruppe:
Tannleger som eier virksomhet i form av et aksjeselskap

Sist oppdatert: 1. september 2021