Holdingstruktur i tannlegebransjen

Lær mer om hvordan holdingselskap kan være gunstig skattemessig for å reinvestere overskudd fra tannlegevirksomheten og ved salg av praksis.

Har du et aksjeselskap som du eier personlig? Et holdingselskap er et selskap som er opprettet kun for å eie et annet selskap. Holdingselskap kan være gunstig skattemessig både for å reinvestere overskudd fra tannlegevirksomheten, og ikke minst ved salg av praksis.

Holdingselskap kan også være nyttig der eiere av et felles AS har ulikt behov for å ta ut utbytte. Dette kurset gir deg en innføring i de viktigste sidene ved et holdingselskap og illustrerer med eksempler hvordan reinvesteringer gjennom holdingselskapet blir lønnsomt over tid.

Kursholder:
Rolf Lothe er fagsjef i Skattebetalerforeningen, redaktør for tidsskriftet Skattenytt og ansvarlig for Skattebetalerforeningens skattefaglige synspunkter. Hans spesialfelt er utlandssaker og han har lang erfaring som foredragsholder.

Målgruppe:
Tannleger som eier virksomhet i form av et aksjeselskap

Pris:
kr 600

Kun for medlemmer av NTF

Kurset gir 3 timer i NTFs etterutdanningssystem

Generell informasjon om NTFs nettkurs

Fleksibelt

Nettkursene kan gjennomføres når som helst på døgnet, fra en hvilken som helst PC eller Mac med nettilkopling. Du kan ta pause og senere gjenoppta arbeidet med kurset fra der du stanset. Dermed har du mulighet for å tilpasse kursgjennomføringen til din egen hverdag.

Tekniske problemer?

Opplever du problemer med avspilling av kursene? Sjekk maskinen for eventuell popup-sperre og at du bruker en oppdatert nettleser. Vi anbefaler å bruke Chrome. Dersom du trenger bistand, ta kontakt med Øyvind Huseby; oh@tannlegeforeningen.no.

NB: Alle kursene inneholder en eksamen, som må være «bestått» for at kurset skal bli godkjent med tellende timer i NTFs obligatoriske etterutdanning. Når denne er gjennomført vil kurset og kurstimene automatisk bli registrert på din kursprofil, som du finner på Min side her på nettstedet. Merk at det kan gå noen timer før dette skjer.

Tilgang til kurset

Etter registrering/betaling vil medlemmer få tilgang til dette kurset via Min side / Nettkurs

Sist oppdatert: 19. januar 2023