Tannhelsetjenesten omfattes ikke av nedstengningen som følge av mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene

Helsedirektoratet har meddelt NTF at tannhelsetjenesten ikke omfattes av nedstengningen som følge av situasjonen med mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene. Virksomhetene må gjøre sine egne vurderinger og tilpasse aktiviteten i tråd med myndighetenes bestemmelser og anbefalinger. Vi oppfordrer alle berørte til å følge med på informasjon fra myndighetene samt følge med på kommunens hjemmesider for oppdatert informasjon. NTF er i kontakt med Helsedirektoratet, følger situasjonen nøye og vil videreformidle informasjon som er relevant for tannhelsetjenesten.

Lukk melding
Tannhelsetjenesten omfattes ikke av nedstengningen som følge av mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene

Helsedirektoratet har meddelt NTF at tannhelsetjenesten ikke omfattes av nedstengningen som følge av situasjonen med mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene. Virksomhetene må gjøre sine egne vurderinger og tilpasse aktiviteten i tråd med myndighetenes bestemmelser og anbefalinger. Vi oppfordrer alle berørte til å følge med på informasjon fra myndighetene samt følge med på kommunens hjemmesider for oppdatert informasjon. NTF er i kontakt med Helsedirektoratet, følger situasjonen nøye og vil videreformidle informasjon som er relevant for tannhelsetjenesten.

Lukk melding

NTF oppfordrer medlemmene til å ikke kjøpe "Gult hefte"

Bilde

NTF er blitt kontaktet av Helsedirektoratet som er blitt oppmerksom på at en kommersiell aktør selger "Gult hefte". Vi anbefaler våre medlemmer å ikke kjøpe eller bruke denne publikasjonen, men heller benytte seg av den digitale versjonen publisert på Helsedirektoratet.no.

Vi videreformidler hermed følgende tekst fra Helsedirektoratet:

Vi er blitt oppmerksom på at en kommersiell aktør selger regelverket for folketrygdens stønad til tannbehandling, der Helsedirektoratets logo er påtrykt.

Vi gjør oppmerksom på følgende:

Sist oppdatert: 13. januar 2021