NTF oppfordrer medlemmene til å ikke kjøpe "Gult hefte"

Bilde

NTF er blitt kontaktet av Helsedirektoratet som er blitt oppmerksom på at en kommersiell aktør selger "Gult hefte". Vi anbefaler våre medlemmer å ikke kjøpe eller bruke denne publikasjonen, men heller benytte seg av den digitale versjonen publisert på Helsedirektoratet.no.

Vi videreformidler hermed følgende tekst fra Helsedirektoratet:

Vi er blitt oppmerksom på at en kommersiell aktør selger regelverket for folketrygdens stønad til tannbehandling, der Helsedirektoratets logo er påtrykt.

Vi gjør oppmerksom på følgende:

Sist oppdatert: 13. januar 2021