Avklaringer fra Helsedirektoratet rundt folketrygdens regelverk

Med jevne og ujevne mellomrom er NTF i kontakt med Helsedirektoratet angående spørsmål og uklarheter når det gjelder tolkning av folketrygdens regelverk.

Svarene og avklaringene vi mottar finnes nå samlet i en «boks» på nettsiden for Trygd og tannbehandling slik at de er tilgjengelige for medlemmene.

Siden vil oppdateres etter hvert som det kommer inn nye svar og avklaringer.

For mer informasjon se www.tannlegeforeningen.no/trygd

Sist oppdatert: 10. september 2020