NTF i dialog med Helsedirektoratet

H.dir logo

I går, 7. april, ble det kjent at det fra 20. april vil åpnes opp for mer normal drift i tannhelsetjenesten, under forutsetning av at en bransjestandard for smittevern er på plass. NTF er allerede i dialog med Helsedirektoratet rundt dette arbeidet.

Selve bransjestandarden skal utarbeides av FHI i samarbeid med Helsedirektoratet og profesjonsforeningene. NTF er allerede i dialog med Helsedirektoratet rundt dette arbeidet. De nåværende anbefalingene for tannhelsetjenesten, som ligger på Helsedirektoratets nettsted, er forlenget frem til 20. april.

Arbeidet med nye anbefalinger og en bransjestandard for smittevern vil starte nå og målet er at det skal være klart så raskt som mulig over påske, slik at tannhelsetjenesten kan starte forsiktig opp igjen fra 20. april. NTF har gjort det klart at vi trenger klare råd og anbefalinger slik at alle i tannhelsetjenesten vet hvordan de skal håndtere situasjonen.

Det blir helt avgjørende med gode smittevernrutiner og tydelige faglige anbefalinger slik at tjenesten kan tilby pasientene nødvendig tannbehandling, samtidig som vi sikrer at vi ikke utsetter hverken pasientene eller tannhelsepersonellet for smitte.

Les også: Mer normal drift fra 20. april

Sist oppdatert: 8. april 2020