Tannhelsetjenesten omfattes ikke av nedstengningen som følge av mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene

Helsedirektoratet har meddelt NTF at tannhelsetjenesten ikke omfattes av nedstengningen som følge av situasjonen med mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene. Virksomhetene må gjøre sine egne vurderinger og tilpasse aktiviteten i tråd med myndighetenes bestemmelser og anbefalinger. Vi oppfordrer alle berørte til å følge med på informasjon fra myndighetene og også følge med på kommunens hjemmesider for oppdatert informasjon. NTF er i kontakt med Helsedirektoratet, følger situasjonen nøye og vil videreformidle informasjon som er relevant for tannhelsetjenesten.

Lukk melding
Tannhelsetjenesten omfattes ikke av nedstengningen som følge av mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene

Helsedirektoratet har meddelt NTF at tannhelsetjenesten ikke omfattes av nedstengningen som følge av situasjonen med mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene. Virksomhetene må gjøre sine egne vurderinger og tilpasse aktiviteten i tråd med myndighetenes bestemmelser og anbefalinger. Vi oppfordrer alle berørte til å følge med på informasjon fra myndighetene og også følge med på kommunens hjemmesider for oppdatert informasjon. NTF er i kontakt med Helsedirektoratet, følger situasjonen nøye og vil videreformidle informasjon som er relevant for tannhelsetjenesten.

Lukk melding

Mer normal drift fra 20.april

tannlegeutstyr

Helsedirektoratet har i dag gitt beskjed om at tannleger fra 20.april kan møte sine pasienter ansikt til ansikt under forutsetning av at en bransjestandard for smittevern er på plass. Bransjestandarden skal lages av FHI i samarbeid med profesjonsforeningene.

- Vi er klare til å gå i dialog med FHI og Helsedirektoratet om dette, med et klart mål om å kunne åpne klinikkene for mer normal drift 20.april, sier NTF-president, Camilla Hansen Steinum.

Tannhelsetjenesten har kun tilbudt akutt, nødvendig behandling siden koronarestriksjonene ble innført 13.mars.

- Ved å utsette all behandling som ikke er akutt, slik vi har gjort i denne perioden får man en økning av pasienter som går med ubehandlede sykdommer/tilstander som før eller senere vil føre til smerter og infeksjoner. Det er viktig at vi nå får en bransjestandard på plass slik at tjenesten snarlig kommer tilbake til mer normal drift slik at disse pasientene vil kunne få nødvendig behandling. Det blir viktig med gode smittevernrutiner slik at vi ikke utsetter hverken pasientene eller tannhelsepersonellet for smitte, avslutter Steinum.

Sist oppdatert: 8. april 2020