Viktigere enn noen gang med forebygging og gode rutiner - Verdens munnhelsedag 20. mars

fokus på munnhelse

Verden og Norge står midt i en krevende situasjon. Livet er på mange måter satt på vent, og vi vet ikke hvor lenge det vil vare. I denne situasjonen er ekstra viktig å ta godt vare på munnhelsen og forebygge tannhelseproblemer ved å spise sunt og være ekstra nøye med tannpussen.

Munnhelsedagen markeres 20. mars hvert år og har som mål å sette søkelyset på viktigheten av god munnhelse og på betydningen av god munnhelse for den generelle fysiske helsen og velværet. Tannhelsetjenesten er en viktig del av helsetjenesten, og tannlegene står i førstelinjen for å gi befolkningen et tilbud om nødvendig tannhelsehjelp, samtidig som de skal bidra til å begrense smitten. På denne måten skal de også bidra til å avlaste resten av helsetjenesten. Med tanke på den ekstraordinære situasjonen vi befinner oss i, er det viktigere enn noensinne å ha gode, forebyggende vaner og ta godt vare på munnhelsen.

Endrede hverdagsrutiner og redusert tannhelsetilbud
Hverdagen er ikke gjenkjennelig for de fleste for tiden, og det er lett å gi litt slipp på gode rutiner og spisevaner når skillet mellom jobb og privat, helg og hverdag hviskes ut.

Samtidig har myndighetene bedt tannhelsetjenesten om å begrense pasientbehandling til kun nødvendig akuttbehandling for å redusere smitte i befolkningen. Vanlige tannlegetimer blir utsatt til situasjonen har stabilisert seg.

De som trenger akutt behandling får hjelp
Privat og offentlig tannhelsetjeneste jobber for tiden for fullt med å sikre at pasienter som har behov for akutt tannbehandling skal få adekvat og trygg behandling også i denne situasjonen. Akutte behandlingsbehov betyr i denne sammenhengen hovedsakelig alvorlige skader, sterke smerter og/eller hevelser/infeksjoner. Fylkeskommunene har fått i oppdrag å organisere egne klinikker for pasienter med påvist smitte, symptomer eller mistanke om smitte. Øvrige tannklinikker, både offentlige og private, skal kunne fortsette å ta imot friske pasienter med akutte problemer. Til dette kreves det ikke smittevernrutiner ut over det som alle tannleger skal ha etablert fra før.

Planer for munnhelsedagen utsatt
Tannlegeforeningen hadde planer om å markere årets munnhelsedag med et frokostseminar og oppmerksomhet rundt viktigheten av ernæring og munnhelse ved annen sykdom. Arrangementet er avlyst og planene utsatt, men vi håper å komme tilbake til dette viktige temaet ved en senere anledning. Som en del av korona-dugnaden håper vi i stedet at folk kan være med å spre informasjon om viktigheten av gode, forebyggende munnhygienerutiner slik at belastningen på helsetjenestene holdes nede.

Gode råd for god munnhelse

1. Begrens sukkerinntaket gjennom mat og drikke

  • Sukkerfri skoletid skal være en selvfølge (også ved hjemmeskole)
  • Ikke søtt støtt. Å begrense godteriet til lørdagsgodt er en god vane

2. Vann er den beste tørstedrikken

  • Husk at juice og sukkerfri drikke også inneholder syre som er skadelig for tennene
  • Ikke ha saft i drikkemuggen på pleieinstitusjoner

3. Puss tennene to ganger daglig med myk tannbørste og fluortannkrem

  • Ikke skyll ut etter pussen, da virker fluoren lenger
  • Skyllevæske eller tabletter med fluor er for den som trenger litt ekstra, og brukes etter anbefaling fra tannlegen
  • Barnas tannhelse er foreldrenes ansvar, og barn bør få hjelp til tannpussen opptil 10 år
  • Husk at gamle tenner trenger også omsorg

4. Bruk tannstikker, tanntråd eller mellomromsbørste mellom tennene

5. Spis regelmessige måltider og unngå småspising mellom måltidene

Spørsmål?
Har du spørsmål eller er usikker på hvordan du skal forholde deg, kan du ringe tannlegen din. Hvis tannlegen din ikke er tilstede, er det også mulig å kontakte den offentlige tannhelsetjenesten i fylket ditt. Klikk her for en oversikt over nettadresser og kontaktinformasjon til fylkeskommunene og den offentlige tannhelsetjenesten. Lenke til et annet nettsted.

Sist oppdatert: 20. mars 2020