kart over fylkeskommuner

Oversikt fylkeskommuner

Her finner du nettadresser og kontaktinformasjon til fylkeskommunene og den offentlige tannhelsetjenesten

NB: Pasienter som er mistenkt, sannsynlig eller bekreftet smittet med covid-19 bør henvises til tannhelsetjenestens etablerte beredskapsklinikker. Den offentlige tannhelsetjenesten har organisert beredskapsklinikker slik at det er et behandlingstilbud til smittede pasienter.

En oversikt over disse finner du på Helsedirektoratets nettsted Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. i avsnittet Tannhelsetjenestens etablerte beredskap om akutt behandling, under punktet Veiledning.

Sist oppdatert: 6. mai 2020