Oppdaterte anbefalinger fra Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har oppdatert sine anbefalinger til tannhelsetjenesten. Anbefalingene finner du under Kapittel 5 - Kommunehelsetjenesten og tannhelsetjenesten på www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus

Lukk melding
Oppdaterte anbefalinger fra Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har oppdatert sine anbefalinger til tannhelsetjenesten. Anbefalingene finner du under Kapittel 5 - Kommunehelsetjenesten og tannhelsetjenesten på www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus

Lukk melding
kart over fylkeskommuner

Oversikt fylkeskommuner

Her finner du nettadresser og kontaktinformasjon til fylkeskommunene og den offentlige tannhelsetjenesten

NB: Den offentlige tannhelsetjenesten har fått i oppdrag å etablere et tilbud for akuttbehandling til befolkningen under den pågående Covid-19 pandemien.

Klikk her får å gå til egen side med oversikt over offentlige akuttklinikker som er operative for å ta i mot pasienter med smitte eller mistanke om smitte.

Telefon: 38 05 00 00

E-post: tannhelsetjenesten@agderfk.no

Nettsted: www.agderfk.nolenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Tel: 62 00 08 80

E-post: post@innlandetfylke.no

Nettsted: www.innlandetfylke.nolenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Tel: 71 28 00 00 (sentralbord)

E-post: post@mrfylke.no

Nettsted: www.mrfylke.nolenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Tel: 75 65 00 00

E-post: post@nfk.no

Nettsted: www.nfk.nolenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Nettsted kommunen: www.oslo.kommune.no

Helseetaten

Tel: 21 80 21 80

E-post: postmottak@hel.oslo.kommune.no

Nettsteder:

Nettsted fylkeskommunen: www.rogfk.nolenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Tannhelse Rogaland

Tel: 51 51 69 96
Epost: firmapost@throg.no

Nettsted: www.tannhelserogaland.nolenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Tel: 77 75 50 00

E-post: postmottak@tffk.no

Nettsted: www.tffk.nolenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Tel: 74 17 40 00

E-post: postmottak@trondelagfylke.no

Nettsted: www.trondelagfylke.nolenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Tel: 35 91 70 00

E-post: post@vtfk.no

Nettsted: www.vtfk.nolenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Tel: Sentralbord 05557

E-post: post@vlfk.no

Nettsted: www.vestlandfylke.nolenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Sist oppdatert: 20. mars 2020