Kunngjøring om ekstraordinært opptak til spesialistutdanning i oral protetikk med studiestart høsten 2024

undervisning rundt dukke

Det er én ledig plass ved spesialistutdanningen i oral protetikk, ved Avdeling for oral protetikk, Institutt for klinisk odontologi, Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Oppstart er august 2024.

De generelle opptakskravene er bestått odontologisk grunnutdanning og to års erfaring fra allmennpraksis. I helt spesielle tilfeller kan det dispenseres fra kravet om to år (jf. Spesialistreglene Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.). Utdanningsprogrammet er basert på heltids studium over tre år.

Søknadene vurderes av UiO og Nasjonal opptakskomite for spesialistutdanning i odontologi (NOS) så lenge opptakskravene er oppfylt i henhold til Rangeringsinstrukser ved vurdering av søkere til spesialistutdanning i odontologi Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu..

Søknad og opptak
Søknad sendes via Søknadsweb Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu., og må inneholde Praksis og kurs skjema Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu., CV (både arbeidserfaring, kursdeltagelse, eventuelle publikasjoner og annen meritterende virksomhet) samt attesterte kopier av vitnemål og norsk autorisasjon. Anbefaling fra ledelsen i tannhelsetjenesten vedlegges søknaden.

Søknads- og dokumentasjonsfrist er 04. april 2024. Søknaden og relevant dokumentasjon i pdf-format legges inn elektronisk via Søknadsweb Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu..

Søknader sendt på andre måte (per posten eller e-post) og ufullstendige søknader blir ikke vurdert.

Ved spørsmål ta kontakt med studieseksjonen ved Det odontologiske fakultet på e-post studiekonsulent@odont.uio.no.

Sist oppdatert: 7. mars 2024