Her er de nominerte til NTFs Studentforskerpris 2023!

utdeling av NTFs studentforskerpris 2022

Fra utdelingen av NTFs studentforskerpris 2022

Den årlige studentforskerprisen gir studentene mulighet til å presentere masteroppgaver/studentprosjekt. Få med deg posterpresentasjoner og prisutdeling på årets landsmøte!

Vinneren mottar kr 20 000 og NTFs diplom, samt annonseres på nettstedet og omtales i NTFs Tidende.

Tid presentasjoner: Fredag 3. november, kl. 1230 - 1330 (NTFs torg, Nordental)

Prisutdeling: Fredag 3. november, kl. 1630 (NTFs torg, Nordental)

Her er årets nominerte:

UiB

 • "Tobakksførebyggande arbeid blant tannlege- og tannpleiarstudentar ved IKO, UiB"
  Åshild Sønnesyn Willmann
  (veiledere: Dagmar F Bunæs og Anne N. Åstrøm)

 • "Plastavfall ved odontologisk universitetsklinikk i et miljøperspektiv"
  Margit Hågå og Ragnhild Krage
  (veiledere: Mihaela Roxana Cimpan og Nils Roar Gjerdet)

UiO

 • «Tannhelseutfordringer hos flyktninger med PTSD symptomer»
  Vaishi Selliah og Semira Thomas
  (veiledere: Ann Catrin Høyvik og Ingvild J. Brusevold)

 • «Using Copper-Doped Mesoporous Bioactive Glass Nanospheres to Impart Anti-Bacterial Properties to Dental Composites»
  Sander Marius Landrø og Magnus Helgerud
  (veiledere: Håvard Jostein Haugen, Arooj Munir og Liebert Nogueira)

UiT Norges arktiske universitet

 • «Dental implant treatment in irradiated oral cancer patients. Clinical routines in Norway and a review of the literature»
  Ida Johansen Hestnes & Amalie Storaa Jensen
  (veileder: Sigbjørn Løes)

 • «Soldaters munnhelse- og kostholdsvaner. En kvantitativ pilotundersøkelse basert på spørreskjemadata fra førstegangstjenesten»
  Tim Niklas Engel, Hanne Johansen Lillegård & Sara Kristine Eide Strand
  (veiledere: Linda Stein & Heming Olsen-Bergem)
Sist oppdatert: 29. oktober 2023