Valg av nytt styre til NTF Student! 

Bilde

Ønsker du å stille til valg? 

Styret i NTF Student består av to representanter fra hvert av de odontologiske lærestedene i Norge, og opptil to representanter fra medlemmene ved utenlandske læresteder. 

Som styrerepresentant får du muligheten til å engasjere deg på vegne av tannlegestudentene, å bli kjent med organisasjonsarbeid og fremtidige kolleger, i tillegg til å knytte nettverk. Du er også NTFs kontaktperson på lærestedet. Styret i NTF Student er også alltid å finne på Landsmøtet og Geiloseminaret. 

Hvis du er interessert i å stille til valg ber vi deg melde deg til student@tannlegeforeningen.no så snart som mulig, og senest 30. november. Her legger du ved en presentasjon av deg selv som inkluderer hvorfor du ønsker å sitte i styret og et bilde av deg som kan brukes ved valg av representantene. 

Valget foretas elektronisk i begynnelsen av desember, og det nye styret trer i kraft på NTF Students årsmøte under Geiloseminaret i 28.-30. januar.

Hilsen styret i NTF Student

Sist oppdatert: 3. desember 2021