Vinneren er kåret!

Bilde

Nominerte til NTFs studentforskerpris 2021

Gratulerer til Inger Johanne Linjord og Lilliane Sandal Nodevik (UiO) som vinnere av NTFs studentforskerpris 2021!

NTFs Studentforskerpris

Studentforskerprisen kåres blant utvalgte masteroppgaver fra de odontologiske lærestedene i Norge. Presentasjoner av masteroppgavene ble holdt i Peer Gynt på fredag, og vinneren ble kåret på messeminglingen samme ettermiddag.

Årets studentforskerpris gikk til Inger Johanne Linjord og Lilliane Sandal Nodevik fra Universitetet i Oslo med oppgaven «Økt fokus på munnhelse hos eldre i sykehjem – utvikling av et digitalt tannkart». I sin begrunnelse vekta juryen den aktuelle problemstillingen, og oppgavens bidrag til videreutvikling av nye, digitale løsninger med et informativt design. Prosjektet hadde et bredt faglig samarbeid og berører flere fagfelt.

Prisen består av 20.000 kroner, diplom og presentasjon i Tidende. Juryen har bestått av NTFs utdanningssjef Øyvind Asmyhr samt en representant fra hvert lærested; Kristin Klock (UiB), Qualbi Khan (UiT) og Ulf Ris (UiO).

 

NTFs pris for undervisning og forskning 2021

NTFs pris for undervisning og forskning er opprettet for å markere en positiv holdning til disse to viktige elementene innenfor tannlegefaget. Prisen skal også understreke betydningen av tilstrekkelig rekruttering til vitenskapelige stillinger ved de odontologiske lærestedene. Den kan deles ut til en yngre lærer og/eller forsker knyttet til tannlegeundervisningen i Norge. I år besluttet en enstemmig jury å tildele prisen Helen Pullisaar fra UiO. Pullisaar disputerte i 2014, og tok sin spesialistutdanning i kjeveortopedi i Danmark i 2017. Siden 2018 har hun jobbet som postdoktor ved avdeling for kjeveortopedi, Institutt for klinisk odontologi ved Universitetet i Oslo.

Juryen fremhever spesielt at årets vinner var den første i verden som viste at vekstfaktoren irisin, som tidligere er antatt kun å være produsert i muskel, og stimulere til beinvekst ved trening, også er uttrykt i humane periodontale celler og stimulerer til vekst, migrasjon og ekstracellulær matrix av disse.

Sist oppdatert: 3. desember 2021