Generalforsamling VTF 2022

Bilde

Quality Hotel Tønsberg

Hold av datoen torsdag 20. oktober kl. 1700 til årets generalforsamling

Sted: Quality Hotel Tønsberg

Forslag til vedtektsendringer må være innlevert leder av VTF senest 20. august.
Andre forslag som ønskes behandlet må sendes styret innen 1. september.

Mer informasjon kommer i løpet av høsten

Sist oppdatert: 30. august 2022