Nye tillitsvalgte for Vestland fylkeskommune

Bilde

Fra 2020 blir Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommune slått sammen til én region og med det blir de offentlige tannhelsetjenestene slått sammen.

Vestland tannhelseteneste har gjennomført valg av UTV Vestland med virknad fra 01.01.2020.

Følgende vil være tillitsvalgte for de offentlig ansatte tannlegene i den nye fylkeskommunen. (lokalforeningstilhørighet i parantes)

Leder:
Stefan Lindner (Bergen)

Nestleder:
Øystein Sortland (Sogn og Fjordane)

Lokale tillitsvalgte:

 • Elisabeth Halsne, område nord (Sogn og Fjordane)
 • Øystein Sivertsen, område nord (Sogn og Fjordane)
 • Helene Starheimsæter, vara område nord (Sogn og Fjordane)
 • Kjersti Gro Solheimsnes, område sentrum, 2 år (Bergen)
 • Mette Lorentzen, område vest, 1 år (Bergen)
 • Grethe Blindheim, område TKVestland, 1 år (Bergen)
 • Daniel Schlaeger, område søraust, 2 år (Bergen)

Vara:

 • Annemay Sørli vara område vest 2 år (Bergen)
 • Anja Dyrkolbothn vara område søraust 1 år (Bergen)
 • Monica Adolfsen vara sentrum 1 år (Bergen)
 • Ole Iden vara område TKV 1 år (Bergen)
 • Helene Starheimsæter er 1.vara i nord (Sogn og Fjordane)
 • Ida Skjerlie er 2.vara i nord (Sogn og Fjordane)

Valgnemda:

 • Eli Karin Bergheim område nord 2 år (Sogn og Fjordane)
 • Gunvor Eikill område vest 2 år (Bergen)
 • Britt Tvilde område TKV 1 år (Bergen)
Sist oppdatert: 7. januar 2020