Innkalling generalforsamling Rogaland tannlegeforening

Bilde

Velkommen til årets Generalforsamling!

I år avholdes GF på Hotel Victoria 22.okt kl 19:00.

RTF vil spandere påfølgende 3-retters middag + et glass vin rett etter GF.

Bindende påmelding skjer via deltager.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

OBS! Maksbegrensing på 50 stk, «første mann til mølla»-prinsippet gjelder!

Agenda:

 1. Konstituering. Godkjennelse av innkalling og saksliste
 2. Årsmelding 2020-2021
 3. Økonomi og regnskap
 4. Kontigent fastsettelse
 5. Rapporter fra RTF
  • Ervervsgruppene UTV og PTL
  • Fagnemnden
  • Klagenemd og kollegahjelpsordningen
 6. Ralf B. Husebø (leder SNU) orienterer fra hovedstyret og om Representantskapssakene
 7. Valg til styret og øvrige tillitsvalgte, valgkomite
 8. Valg av delegater til Representantskapsmøtet
 9. Innkommende forslag og eventuelt
Sist oppdatert: 18. oktober 2021