TSE modul 7 - Restorativ behandling

Målgruppe
Tannleger

Sted og tid / NB Nye datoer:

 • Første samling: 18. og 19. mars 2022, Thon Hotell Kristiansund
 • Andre samling: 6. og 7. mai 2022, Alexandra Hotell Molde

Påmeldingsfrist - NY:
13. mars

Kontaktinfo Nordmøre og Romsdal
Lise Bjordal Furset
Tlf: 41044944
E-post: lisefurset@hotmail.com

Kursavgift
Kr. 13.000
Merk nytt: avgift for lunsj og pausebevertning er inkludert i kursavgiften.

Avmelding
Les mer om avmeldingsrutiner på nettsiden, under "Kurs og utdanning"

Tannleger som ikke er medlem av NTF vil bli avkrevd en forhøyet kursavgift på
kr. 17.000 for deltakelse, dersom det er plass på kurset.

Forutsetningen for godkjent TSE-kurs er tilstedeværelse på samlinger og aktiv deltakelse i gruppearbeid. Gruppene følges opp av de fagansvarlige i hele kursperioden, dessuten av lokal kursleder og NTFs sekretariat.

"Når det blir nødvendig med en fylling, og hvordan gjør vi det?"

Kursinnhold
Det legges opp til en inngående diskusjon rundt behandlingsfilosofi, indikasjoner og ulike strategier for behandling. Alle aspekter rundt de operative prosedyrene vil bli gjennomgått trinn for trinn, med kliniske eksempler på den praktiske gjennomføringen. Vi vil se på forslag til løsninger av kjente praktiske problemstillinger og utfordringer, supplert med oppdatert vitenskapelig dokumentasjon. Grenseoppgangen mellom direkte og indirekte løsninger vil bli belyst, samt hvordan direkte fyllingsmaterialer har fått et utvidet bruksområde. Tema som materialegenskaper, toksikologi og bivirkninger, økonomi og estetikk inngår også. Etikk og vevsbesparende behandling vil være et gjennomgående tema. Foruten forelesninger, vil det legges vekt på diskusjoner rundt kliniske kasus og problemstillinger og det vil bli gitt oppgaver, både gruppevis og individuelt, knyttet til egen klinisk virksomhet.Kurset vil blant annet ta opp følgende temaer:

 • Indikasjoner for operativ restorativ behandling, behandlingsfilosofi og strategi
 • Preparering og kavitetsutforming
 • Material og metodevalg
 • Fuktighetskontroll
 • Matriseteknikk
 • Adhesiveteknikk
 • Ileggingsteknikk
 • Herding
 • Etterbehandling
 • Sementering av indirekte restaureringer
 • Toksikologi og bivirkninger
 • Holdbarhet
 • Reparering og vedlikehold av restaureringer
 • Takster og offentlige støtteordninger
 • Estetikk
 • Restaurering av tannslitasje
 • Restorativ behandling av utviklingsforstyrrelser
 • Restorativ behandling ved tanntraumer
 • Interdisiplinær behandling

Fagansvarlige/foredragsholdere:

Nils Roar Gjerdet
Professor UiB

Arne Lund
Tannlege privat praksis, Bergen

Torgils Lægreid
Seksjonsoverlege UiB/Tannlege privat praksis

Tom Paulseth
Instruktørtannlege UiB/tannlege privat praksis

NTF vil alltid operere i tråd med myndighetenes råd og regler for smittevern og tilpasse kurstilbudet i takt med gjeldende anbefalinger. Dette innebærer blant annet:

 • Lokaler som brukes til kurs med fysisk deltakelse skal kunne sikre god avstand mellom deltakerne
 • Avvikling av pauser og lunsj skal gjennomføres på en trygg og sikker måte
 • Ekstra renhold og tilgang på Antibac
 • Tilrettelegging for digital gjennomføring av gruppearbeid og veiledning hvis det skulle oppstå behov for dette

NTF forutsetter at alle kursdeltakere følger følgende forholdsregler for å unngå smitte:

 • Hold deg hjemme dersom du er syk eller har symptomer.
 • Hold minimum 1, helst 2 meters avstand til andre deltakere og kursgivere.
 • Ha god håndhygiene og hoste-etikette.
 • Unngå kollektivtransport i rushtiden hvis mulig.

TSE

Sist oppdatert: 14. mars 2022