Innkalling til generalforsamling i Nord-Trøndelag Tannlegeforening

Bilde

Torsdag den 26.10.2023 kl 18.30 på Scandic Stiklestad hotell

 1. Åpning
 2. Godkjenning av dagsorden
 3. Godkjenning av innkalling
 4. Valg av møteleder og referent
 5. Regnskap 2022, budsjett 2023
 6. Årsberetninger
 7. Presentasjon av representantskapssaker
 8. Valg
 9. Valg av utsendinger til NTFs representantskapsmøte
 10. Fastsettelse av medlemskontingent
 11. Eventuelt

For påmelding til middag og lenke til hotellbestilling se www.deltager.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 18. oktober 2023