Referat fra Næringspolitisk Forum 2021

Avtroppende leder i SNU, Ralf Husebø, innleder Næringspolitisk Forum 2021

Relevante og gode diskusjoner preget Næringspolitisk Forum 2021

Torsdag 16. og fredag 17. september ble Næringspolitisk Forum holdt i form av en «fysisk» sammenkomst ved Hotel Christiania Teater i Oslo sentrum. Der møttes SNU (Sentralt Næringsutvalg) og en representant fra alle lokalforeningene for å diskutere aktuelle saker for privatpraktiserende tannleger. Større lokalforeninger har gjerne representanter som har dette som et eget verv. Det har ikke Nord-Trøndelag Tannlegeforening per se, men undertegnede er styremedlem og privatpraktiserende tannlege, og har således kunne representere NTTF de siste tre år. Dersom det er saker du vil ta opp med SNU, eller du har spørsmål vedrørende næringspolitikk i foreningen, ta gjerne kontakt med meg.

Temaene for diskusjonsdelen i år var:

  • "Gjør kloke valg", overbehandling og tannbehandling på tilbud
  • Organisering av tannlegepraksis; økonomi, kjededannelse, ansettelse

Les hele referatet fra Næringspolitisk Forum 2021 her , 164.7 kB.

I 2020 ble forumet holdt digitalt, hvilket var en grei måte å få arrangert på. Det tiden med nedstenginger har lært oss, er at mange typer møter med fordel kan holdes digitalt. Dette synes jeg ikke gjelder for møter som Næringspolitisk Forum. Å være fysisk til stede, diskutere i grupper, møte blikkene, se kroppsspråket til andre kolleger, må sies å gå den digitale versjonen en høy gang. Jeg ønsker å si takk til de andre møtedeltakerne, såvel som arrangøren Tannlegeforeningen for nok et godt gjennomført Næringspolitisk Forum. Og takk til lokalforeningen, som igjen ga meg muligheten til å delta.

Vennlig hilsen,

Kyrre Aas Hustad

Styremedlem, NTTF


Deltakerne ble delt inn i grupper, hvor diskusjonen fikk gå sin gang før gruppen framla sine synspunkter for resten av forumet.

Medlemmene av SNU stilte som en slags moderator i hver diskusjonsgruppe. Her er Bård Anders Hagen (lengst til høyre) sin gruppe i aksjon.

Guro Øiestad, psykolog ved UiO, holdt et engasjerende foredrag rundt det å gi og motta kritikk.

Berit Øra fra Sør-Trøndelag Tannlegeforening presenterte kandidatene før årets valg.

Sentralt Næringsutvalg (SNU) 2022-2023. F.v: Bård Anders Hagen, Terje Fredriksen, Jon Arne Østgård, Tine Solheim (Gunvor Forberg var ikke til stede på NPF)

Sist oppdatert: 20. september 2021