Innkalling til generalforsamling NTTF

Bilde

Stiklestad Hotel

NTTF ønsker velkommen til årsmøte og generalforsaming

Informasjon om årsmøtekurs finner du i kursoversikten

Dato: 01.10.2021 kl 08.30

Sted: Stiklestad hotell

Agenda:
Åpning
1. Godkjenning av dagsorden
2. Godkjenning av innkalling
3. Valg av møteleder og referent
4. Regnskap 2020 pluss orientering om status 2021
5. Budsjett 2022
6. Årsberetninger
7. Valg
8. Valg av utsendinger til NTFs Representantskapsmøte 2021
9. Presentasjon av Representantskapssaker
10. Fastsettelse av medlemskontingent
11. Eventuelt

Sist oppdatert: 20. september 2021