Hilsen fra lederen, mars 2021

«Frostroser i soloppgang»; Foto: Niklas Angelus

«Frostroser i soloppgang»; Foto: Niklas Angelus

Leder i medlemsbladet Speilet nr 1/2021

Kjære medlemmer,

I årets første utgaver av Tidende er sosiale tannhelseforskjeller tema. Dette er noe som til stadighet blir tatt opp av NTF. Og som til stadighet blir tatt opp når det er stortingsvalg.

NTFs mantra har hele tiden vært at tredjepartsfinansiering skal gå til dem som trenger det mest- millioner til dem som trenger det isteden for milliarder til alle. Mange pasienter har fått tredjepartsfinansiering via Helfo, og mange pasienter i regi av DOT. Allikevel er det fremdeles noen pasienter som ikke får økonomisk støtte som burde ha fått det. NTF har derfor blant annet kommet med innspill om at pasients dårlige økonomi skal være et innslagspunkt. Godt tenkt, mener vi i NTTFs styre, det gjenstår å definere kriterier for dårlig økonomi nærmere. En stor pasientgruppe som per idag burde fått hjelp fra det offentlige er de pasienter som faller inn under TOO- ordningen. Her er det en dessverre uakseptabel lang ventetid på ca 2 år til disse pasienter kommer inn til førstegangskonsultasjon. Når man tenker på at denne pasientgruppen veldig ofte venter i det lengste med å oppsøke tannlegen og når dem da tar kontakt, så står de akutte problemene i kø- da er to år for lenge å vente.

De fleste av oss tilbyr betalingsordning til pasienter med dårlig råd. Dessverre avbestiller disse pasienter sine timer alt for ofte før de er ferdigbehandlet selv om de får tilbudt betalingsordning. Så pasients økonomi er antageligvis ikke den eneste årsaken til at disse har dårlig tannhelse. I den tiden pasienter fikk refusjon etter punkt 14 for tannlegeskrekk så tenker jeg de fleste av oss kunne observere at dårlig tannhelse var bare en av mange ting som var i ulage. Nå behandles disse pasienter innenfor TOO-ordningen, der det som nevnt er for lang ventetid.

Var pasientene generelt noe mere takknemlig før, når det var enorm tannlegemangel, når det ikke var så enkelt å finne seg en tannlege og få akutt behandlingstime? Her tenker jeg at det passer inn å nevne at antallet NPE-saker over hele landet stiger fra år til år. Og det til tross for at tannhelsen generelt er blitt bedre fra år til år. Noen av oss har dessverre hatt den ubehagelige opplevelsen over å ha mottatt et brev fra NPE, de fleste har på den andre siden da hatt den gledelige opplevelsen over å ha fått medhold og pasientklage blitt avvist. De fleste klager blir jo faktisk avvist. En gjenganger blant disse klagere ser ofte ut til å være stort tannbehandlingsbehov og dårlig råd. Det er jo tross alt pasienter der det en gang i tiden forelå gjensidig tillit, som plutselig er borte. Da kan forklaringen være dårlig råd. Eller uetisk opptreden av den nye tannlegen som pasient går til. Eller begge deler. Eller nett-troll og sosiale medier. Vi alle er mennesker av kjøtt og blod, med en sjel, som helst ikke vil oppleve en pasientklage. Jeg mener at det også er i vårt eget interesse at pasienter med dårlig råd faktisk får hjelp fra det offentlige til tannbehandling. Og at det ikke er for mange tannleger. Det hadde vært interessant å vite hvor mye pasientklager det er i land med andre refusjonsordninger enn i Norge til vanlig tannbehandling, som f eks England, Tyskland, Danmark eller Sverige. Klager pasienter mindre når dem betaler mindre til vanlig tannbehandling som fyllingsterapi, enkel kirurgi og endo? Jeg vet ikke svaret, men det hadde kanskje vært verdt å sett på klagestatistikker fra andre land.

I hvert fall er det en uheldig situasjon med at det stadig blir dyrere å drive tannlegekontor, veldig mange kostnader er IT-relatert, og det nærmest ikke er mulig å øke prisene. Når man ser hvor lite mat, underholdningselektronikk, klær eller idrettsutstyr koster (uten at det kan sammenlignes med tannhelsetjenester), er det ikke rart at tannbehandling blir oppfattet som dyrt selv om vi argumenterer med at det er dyrt å drive tannlegekontor.

På den andre siden overstiger årlige frisørkostnader eller veterinærkostnader for katta eller bikkja for mange pasienter de årlige tannlegeutgiftene uten at man i media hører folk klage over frisør- eller veterinærpriser. Hva er det som er så spesielt med tannhelseutgiftene?

Forsøk på konklusjon: TOO-ordningen må forbedres signifikant- her er det de svakeste pasientgruppene som må vente i flere smertefulle måneder/ år på nødvendig tannbehandling. Ikke bra. NTFs forslag om eget innslagspunkt økonomi i Helfo-ordningen støttes. I tillegg så er det i mellomtiden kommit flere fornuftige tannhelseforsikringer på markedet, som har vist seg å fungere godt i praksis. Med disse forsikringer tar pasientene selv ansvar for egne tenner. En etter min forståelse helt grei tannhelseforsikring for to personer ligger på litt i underkant av 150,- per person per måned; altså omtrent det hva netflix eller hbo eller lignende streamingtjenester koster per måned...

En siste ting: nå begynner tannhelsesekretærutdanningen i regi av NAV å komme i gang. Takk for alle positive tilbakemeldinger fra dere som tilbyr klinikkplass for jobbsmak, det var mange. Det er mange sterke kandidater som har søkt plass til tannhelsesekretærprosjektet, faktisk flere enn det var plass til.

God lesing,
Niklas Angelus, leder i Nord Trøndelag TF

Sist oppdatert: 6. april 2021