Referat fra årsmøte i NTTF

Referat fra årsmøtet hold 18.11.2020 (avholdt digitalt over Teams)

Sist oppdatert: 7. desember 2020