Innkalling til årsmøte - NTTF

Bilde

Innkalling til digitalt årsmøte i Nord-Trøndelag tannlegeforening

Sted: Digitalt møte
Tid: Torsdag 19.november, kl. 17:00

Agenda

Åpning
1. Godkjenning av dagsorden
2. Godkjenning av innkalling
3. Valg av møteleder og referent
4. Regnskap 2020
5. Fastsettelse av medlemskontingent
6. Eventuelt

Sist oppdatert: 28. september 2020