Hilsen fra lederen, desember 2019

julefred - illustrasjon speilet nr 3

Leder i medlemsbladet Speilet nr 3/2019

Kjære medlemmer,

På årets Representantskap ble det vedtatt et prinsipp-program, der etikk og faglighet er grunnpilarene i vårt daglige virke. Programmet er gjengitt i Representantskapsheftet, dette er anbefalt lesestoff, NTF har brukt mye tid på å utarbeide dette.

Det minnes i den forbindelse om NTFs TANK- kurs om etikk og de 4 etiske grunnprinsipper veldedighetsprinsippet, ikke skade-prinsippet, autonomiprinsippet og rettferdighetsprinsippet.

På årets Representantskap ble NTFs reviderte vedtekter vedtatt, arbeidsprogram og policydokumenter behandlet og vedtatt. Jeg tenker at dette gjelder jo ikke bare for tillitsvalgte, men for ALLE MEDLEMMER i NTF. Vi alle bør kjenne til disse dokumenter.
På årets generalforsamling i NTTF på Stiklestad presenterte direktør i TkMidt Patrik Cetrelli kompetansesenteret i Trondheim. En ting jeg spesielt husker på var at det er innvilget mindre midler til behandling av TOO-pasienter enn det var til innslagspunkt 14. Dette er uheldig, vi mener at disse er pasienter som trenger offentlig støtte aller mest siden de som regel sliter med mye mere enn bare tenner.

Og så har det vært veldig mye debatt rundt fjerning av grupper som skal få refusjon til nødvendig kjeveortopedisk behandling. Årets Representantskap ble avsluttet med informasjon om NTFs dialog med Helfo rundt en praksis som NTF mener er uheldig. I korte trekk reageres det spesielt på at Helfo tilsynelatende ikke lenger går etter reaksjonspyramiden når dem er uenig med tannlegen.

På årets landsmøte var miljøvern hovedtema; bra! På tide! Jeg tenker at blant det viktigste er å unngå sløsning. Et annet godt motto er ‘reduce, reuse, recycle’. Jeg vil gjerne tilføye ‘replace’. Det ser jo ut som at det er umulig for leverandørene å kutte ut all emballasje. Men det går kanskje an å erstatte plastikkemballasje med papiremballasje?

På årets generalforsamling i NTTF ble det foreslått at flere enn bare de tre valgte delegatene skal få muligheten til å delta på NTFs Representantskapsmøte. Det kom ingen respons på utsendt epost til alle medlemmer, men vi kommer gjenta tilbudet ved neste generalforsamling. Representantskapet er en unik mulighet til å se hvordan NTF jobber og en mulighet til å kunne påvirke NTFs beslutninger. I tillegg er det naturlige begrensninger for hvor lenge dagens delegater kommer kunne representere lokalforeningen, en gang kommer også vi oppnå pensjonsalder. Og da er det uheldig hvis det ikke kommer noen nye representanter etter.

På årets Representantskap ble det vedtatt toårs-intervaller istedenfor femårs-intervaller i forbindelse med OEU. Dette for å tidligere fange opp de medlemmer som aldri/ sjelden går på kurs. Vi får se hva fremtiden bringer.

Nord Trøndelag TF gratulerer sittende president Camilla Hansen Steinum med gjenvalg som president i NTF, visepresident ble Heming Olsen-Bergem; hjertelige gratulasjoner til Camilla og Heming. Nord-Trøndelag er representert med et sentralt verv, undertegnede er valgt som medlem i NTFs kontrollkomite og takker for tilliten.

God jul og godt nytt år når den tiden kommer

Niklas Angelus, leder i Nord Trøndelag TF

Sist oppdatert: 8. desember 2019