TSE modul 8 - Spesielle faglige utfordringer - / Avlyst

Målgruppe: Tannleger

Sted og tid: Quality Hotel Grand Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu., Steinkjer

  • Første samling: onsdag 1. og torsdag 2. februar 2023
  • Andre samling: onsdag 26. og torsdag 27. april 2023

Påmeldingsfrist:
9. januar 2023

Kurskontakt Nord-Trøndelag:
Ida H. Brenne Lundh
e-post: idabrenne@gmail.com

Kursavgift
Kr 14.000
Merk nytt: avgift for lunsj og pausebevertning er inkludert i kursavgiften.

Avmelding:
Les mer om avmeldingsrutiner på nettsiden, under "Kurs og utdanning"

Tannleger som ikke er medlem av NTF vil bli avkrevd en forhøyet kursavgift på
kr 18.000 for deltakelse, dersom det er plass på kurset.

Forutsetningen for godkjent TSE-kurs er tilstedeværelse på samlinger og aktiv deltakelse i gruppearbeid. Gruppene følges opp av de fagansvarlige i hele kursperioden, dessuten av lokal kursleder og NTFs sekretariat.

Faglig innhold

TSE modul 8 omhandler faglige utfordringer som de fleste tannleger vil møte i sin praksis. Kurset er rettet mot behandling av både voksne og barn. Temaer for modulen: somatiske/psykiske faktorer som påvirker tannbehandlingssituasjoner og som kan påvirke odontologisk behandlingsvalg, diagnostisering og behandling av utviklingsforstyrrelser i emaljen og behandling og oppfølging av tannskader

Modulen fokuserer på hvordan tannleger kan identifisere og diagnostisere slike tilstander og sikre et hensiktsmessig behandlingsopplegg. Det blir lagt vekt på å komme riktig ut med tilnærming og behandling slik at man ikke gjør vondt verre. Mange av disse pasientene krever langvarig behandling og oppfølging, noen ganger i samarbeid med andre medisinske miljø. Det er lett å velge feil behandlingsplan og feil type kommunikasjon, hvilket kan skape flere problemer enn det løser.

Pasientkommunikasjon er et nøkkelbegrep i kurset. Det vil bli gitt råd og veiledning om systematisk tilnærming og behandling av pasienter med behandlingsvegring og angst. Bruk av analgetika, sedasjon og behandling i generell anestesi vil bli gjennomgått.

Det vil også bli lagt vekt på muligheter for trygderefusjon under aktuelle innslagspunkter. Gruppeoppgaver vil bli gitt underveis.

Gruppen av kursgivere er sammensatt av tannleger som arbeider ved Det odontologiske fakultet i Oslo og på TAKO-senteret.

Sentrale emner:

  • Oversikt over kliniske utviklingsforstyrrelser og forandringer i tannsettet
  • Dental traumatologi
  • Kliniske tiltak og tilnærminger
  • Tverrfaglig tilnærming
  • Pasientkommunikasjon med spesielt fokus på engstelige og traumatiserte pasienter
  • Sedasjon, analgetika og generell anestesi - når og hvordan
  • Oppfølging

Fagansvarlige/foredragsholdere:

Hilde Nordgarden
Avdelingssjef TAKO-senteret

Anne Rønneberg

Avdelingstannlege UiO

Tove I. Wigen

Tiril Willumsen
Professor i atferdsfag UiO

Informasjonsboks

Sist oppdatert: 27. januar 2023