Nye tillitsvalgte for Agder fylkeskommune

Bilde

Fra 2020 blir Vest- og Aust-Agder fylkeskommune slått sammen til én region og med det blir de offentlige tannhelsetjenestene slått sammen.

I november 2019 ble det avholdt felles medlemsmøte for Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommune, hvor det ble foretatt valg av nytt felles UTV for nye Agder fylkeskommune. (Lokalforeningstilhørighet i parantes)

Det nye UTV blir:

Leder:
Anita Haugstad, Grimstad Tannklinikk - Valgt for 2 år
(Aust-Agder Tannlegeforening)

Nestleder:
Lill Terese Indridadottir, Slottet Tannklinikk - Valgt for 1 år
(Vest-Agder Tannlegeforening)

Styremedlem:
Andreas Förster, Birkeland tannklinikk - Valgt for 1 år (Aust-Agder Tannlegeforening)
Kari Torsvik Steinsvåg, Rona tannklinikk - Valgt for 2 år (Vest-Agder Tannlegeforening)

Vara:
Karianne Treldal, Froland Tannklinikk (Aust-Agder Tannlegeforening)
Ellen Buestad, Vennesla og Slottet tannklinikk (Vest-Agder Tannlegeforening)

Sist oppdatert: 7. januar 2020