Fellesordningen for AFP og Tannlegeforeningen

Bilde

Til orientering for de tannlegevirksomhetene som har tariffavtale med sine sekretærer.

Mønsteravtalen for tannhelsesekretærer mellom Tannlegeforeningen/Virke på den ene siden og Parat/Fagforbundet på den andre opphører ved tariffavtalens utløp den 30.04.2024 ved de virksomheter som har tariffavtale.

Der Parat/Fagforbundet har medlemmer vil det være mulig å opprettholde AFP gjennom en direkteavtale (tariffavtale) mellom det aktuelle forbund (Parat/Fagforbundet) og tannlegevirksomheten. Det er opp til det enkelte forbund på arbeidstakersiden å følge opp dette og eventuelt kreve at tariffavtalen videreføres.

Blir det inngått ny direkteavtale (tariffavtale) er det den aktuelle arbeidstakerorganisasjonen som melder fra til fellesordningen for AFP.

Der det ikke inngås direkteavtale eller der forbundene ikke lengre har organiserte, vil tariffavtalen og tilslutningen til fellesordningen for AFP opphøre fra 30.04.2024.

Sist oppdatert: 16. april 2024