Verdens helsedag 2024

Bilde

Illustrasjon: WHO

Verdens helsedag markeres årlig 7. april. Hvert år velges et nytt tema som skal sette søkelys på spesifikke problemområder og prioriteringer innen global helse. I år er temaet "Min helse, min rett" som blant annet setter fokus på alles rett til å ha tilgang til helsetjenester av god kvalitet, også under krig og konflikter.

WHO har dokumentert at 140 land anerkjenner helse som en menneskerett i sin grunnlov. Likevel vedtar ikke land lover og setter dem i praksis for å sikre at befolkningen har rett til tilgang til helsetjenester. Dette understreker det faktum at minst 4,5 milliarder mennesker - mer enn halvparten av verdens befolkning - ikke har full dekning av grunnleggende helsetjenester.

For å møte slike utfordringer er temaet for Verdens helsedag 2024 'Min helse, min rett'.

Årets tema har som mål å rette søkelyset mot alles rett til å ha tilgang til helsetjenester av god kvalitet, utdanning og informasjon, samt rent drikkevann, ren luft, god ernæring, kvalitetsboliger, anstendige arbeids- og miljøforhold, og frihet fra diskriminering.

NTF støtter markeringen ved å dele bilder og informasjon på sosiale medier.
Følg oss på Facebook Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. og bli med på markeringen.

Sist oppdatert: 4. april 2024