NTF fordømmer angrep på sykehus i Gaza

Bilde

Heming Olsen-Bergem, president i NTF, oppfordrer norske myndigheter til en mer tydelig offentlig motstand mot disse bruddene på Genevekonvensjonen.

Den norske tannlegeforening støtter fordømmelsen av Israels angrep på al-Shifa-sykehuset i Gaza. Nå må en umiddelbar våpenhvile på plass og befolkningen i Gaza sikres humanitær hjelp.

NTF samstemmer med Legeforeningen, Sykepleierforbundet og Psykologforeningen i fordømmelsen av Israels angrep på al-Shifa-sykehuset i Gaza.

Mandag morgen meldte palestinske helsemyndigheter om store ødeleggelser etter at den israelske hæren IDF trakk seg ut av sykehusområdet.

- Situasjonen har lenge vært uholdbar og synes bare å bli verre. Angrep på sivile, helsearbeidere og helseinstitusjoner er et klart brudd på Folkeretten. Dette må opphøre, sier Heming Olsen-Bergem, president i Den norske tannlegeforening. Han oppfordrer norske myndigheter til en mer tydelig offentlig motstand mot disse bruddene på Genevekonvensjonen.

Prinsippet om medisinsk nøytralitet er urokkelig, og angrep på helsepersonell og helsetjenester er brudd på internasjonal humanitær rett.

Sist oppdatert: 2. april 2024